Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hírek

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje 2018. április 23-tól

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje

Párkány városában a körforgalmú útkereszteződés építése idején

 2018.  április  23-án,  hétfőn 11:00  ór ától, visszavonásig

 

A helyközi autóbuszok Nána, Kéménd, Zselíz, Léva irányába

a Párkány, autóbuszmegálló  – Szent Imre tér (ellenirányban Tűzoltó utca) – Sobieski utca –

Garamkövesdi út – Bekötő út – I/76-os sz. főút

útvonalon  közlekednek,  így  a  lezárás  ideje  alatt  egyik  irányban  sem  szolgálják  ki  a

Kaszárnya, a Nánai út és a Fő u., posta / Bocskai u. megállókat.

A 404444-es sz. vonal 11-es sz., a Párkány – Muzsla – Bátorkeszi útvonalon 14:15 órakor közlekedő járata a Bocskai u. megálló helyett a Fő utca 55-ös h.sz. előtt kihelyezett ideiglenes megállóból indul!

A 404445-ös sz. vonal 15-ös sz., a Párkány – Kicsind – Kisgyarmat útvonalon 13:47 órakor közlekedő járata a Fő utca, posta megálló helyett a Bocskai utca megállóból indul!

A helyi autóbuszok a Zrínyi utca – Bocskai utca – Fő utca útvonalon közlekednek.

Az 1-es sz. helyi autóbusz, valamint a 3-as sz. helyi autóbusz érintett járatai a Fő u., posta megállót a Fő utca 55-ös h.sz. előtt kihelyezett ideiglenes megállóban szolgálják ki.

Az  2-es  sz.  helyi  autóbusz,  valamint  a 3-as  sz.  helyi  autóbusz  érintett  járatai  kiszolgálják

a Bocskai u. megállót is.

 

Kérem türelmüket és megértésüket.

Szabó Eugen, polgármester

FACSEMETE GYERMEKEMNEK“ – A SORSOLÁS EREDMÉNYE

Párkány városa folytatja a megkezdett hagyományt. Idén másodszor kerül megvalósításra a „Facsemete gyermekemnek” program. Az alapgondolat értelmében Párkány Város a 2017-ban született gyermekekből 3 gyermeket egy nagyszerű ajándékkal, élőfával ajándékoz meg. A facsemeték a városháza előtti parkban kerülnek kiültetésre és a gyermek nevével, illetve évszámmal lesznek megjelölve.

Kedves szülők!
Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a sorsolás eredményéből adódóan élőfát ajándékozunk a következő gyermekeknek:

Bella Janicsek
Peter Németh
Adam Tárnyik


Szívből gratulálunk!

A facsemeték kiültetése 2018. április 20-án, pénteken 9.30 órai kezdettel lesz a városháza előtti parkban, melyre ez úton is szeretnénk Önöket meghívni. Az esemény dokumentálásra kerül városunk krónikájában.
Nagy örömünkre szolgálna, ha támogatnák ötletünket, és a facsemetét sajátkezűleg ültetnék el gyermekük számára. A baba és a fa együtt növekedjenek, mint két testvér és jó egészségnek örvendjenek!

A jövő hét folyamán kapcsolatba lépünk Önökkel.

Köszönjük együttműködésüket és örülünk az Önökkel és gyermekükkel való személyes találkozásnak!

Polgármester szemszögéből :Városunk jól gazdálkodik

i_4918752.jpg

Az eltelt időszak év végi értékelésénél már előre látszott, hogy 2017 gazdaságilag is az eredményes évek közé sorolható. Az előző időszakban bevezetett változások és intézkedések kezdik meghozni gyümölcsüket. A legnagyobb fejlődés a kulturális élet sokszínűségében, a közterületek gondozásában, a fokozottabb beruházási tevékenységben és az anyagi támogatások megszerzésében mutatkozik.

Örömteli, hogy a minőségi munkát jó gazdasági eredmények is kísérik. Minden önkormányzat számára kulcsfontosságú, hogy a kiadásokat meghaladó bevételek is biztosítva legyenek. Ez a törvény által előírt rendelkezés biztosítja, hogy a város gazdasági biztonsága fenntartható legyen.  Párkány ezt a törvénybe foglalt feltételt immár hagyományosan jól teljesíti.

2017-ben a város történetének legmagasabb bevételét sikerült elérni, 8,5 millió euró értékben. A legerőteljesebb, 7%-os növekedést az állami költségvetésből  érkező bevételek mutatták. A városi vállalkozásokból befoly jövedelem  6%-os évközi növekedést ért el, a helyi adókból és illetékekből befolyt összeg pedig 4%-kal emelkedett.

A kiadások az elmúlt évhez képest 10%-kal növekedtek, szintén átütő, 8,1 millió eurós értéket értek el. A kiadások emelkedését a fokozottabb beruházási tevékenység, az oktatásra fordított többletkiadások és a bérköltségek növekedése okozták.

Köszönet illeti a városháza és a városi intézmények dolgozóit, különösen azokat, akik megfontolt döntéseikkel és felelősségteljes hozzáállásukkal hozzájárultak 2017 jó gazdasági eredményeinek eléréséhez.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

Meghívó - Bészabó András kiállításának megnyitójára

beszabo_andras_meghívó.jpg

 

Bészabó András egyik alkotói módszere, hogy alkotás közben állandóan zenét hallgat: komolyzenét, a teljes magyar  autentikus népzenét, kiemelve a csángó népzenét, a kortárs népzenei együtteseket és szóló énekeseket, jazz zenét, így magát a zenét, illetve az abból táplálkozó élményt is adott esetben megfesti.

Dr. Mezei Ottó művészettörténész, egyetemi tanár a következőket írja művészetéről: „Bészabó András akril és olaj palettáján a végtelen kozmoszt, a tiszta eget, az ember szellemiségét és a belső békéjét szimbolizáló kékek, lilák modulációi, valamint a szakrális belsőfényt megjelenítő, a többi színen finoman átszűrődő fehérek jelennek meg.”

Főleg festészettel  és egyedi grafikával  (szén, pitt- és pasztellkréta-rajzokkal) foglalkozik, de készít kollázsokat, aszamblázsokat, szobrokat, valamint festő,- rekesz és sodrony tűzzománcokat is.

Nagyon fontos számára, hogy a kiállításain vizuális kommunikációt folytasson a tárlatlátogató közönséggel. Alkotói mottója, melyet még nagyapjától örökölt: ”Csendben kell teremni, az alma is csendben terem.”

Nemzetközi és országos tárlatai: Romániában-Erdély, Kanada-Niagara régió, Lengyelország, Szlovákia-Felvidék, Ukrajna-Kárpátalja, Szerbia-Vajdaság, Ausztria, Franciaország, USA, Kanada, Hollandia, Csehország, valamint Magyarország számos településén.

A tisztább városért: KUTYAKÖTELESSÉG

Tudja Ön…

…hogy jogszabályellenes, nem esztétikus és nem higiénikus a kutyaürüléket a közterületen hagyni?

 

A törvény értelmében „ha a kutya az ürülékével bepiszkítja a közterületet, akkor az a személy, aki a kutyát sétáltatta, köteles az ürüléket azonnal felszedni.” A kutyaürülék a hulladékok katalógusában az általános hulladék közé van sorolva. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a kutya után felszedett ürüléket bármelyik kommunális hulladék tárolására kijelölt edénybe be lehet dobni. Kérjük a gazdikat, hogy mindig legyen a zsebükben műanyag- vagy papírzacskó, melyek segítségével könnyen felszedhetik és eldobhatják az ürüléket.   

 

Köszönjük, hogy Önnek is szívügye városunk tisztasága!

 

Párkányi Városi Hivatal

A HATÁROZATOK ÁTVÉTELÉNEK TERMINUSAI

Kedves lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a 2018-as évre vonatkozó helyi adókról (ingatlanadó, ebadó) szóló határozatok személyesen átvehetők 2018. április 16-tól április 27-ig terjedő időszakban (félfogadó napokon kívül is) a Párkányi Városi Hivatal információs pultjánál. Az átvételhez szükséges a személyazonossági igazolvány felmutatása. A nem átvett határozatokat „saját kézbe“ történő kézbesítési módon fogjuk postázni.   

A kiszabott illetéket a városi hivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával lehet befizetni.

 

Párkányi Városi Hivatal

BRINGÁVAL MUNKÁBA

Párkány Városa ismét bekapcsolódott a „Bringával Munkába“ elnevezésű országos versenybe. Városunk polgármestere Ing. Szabó Eugen a verseny helyi koordinátoraként a Városi Sportegyesület igazgatóját Tóth Zoltánt nevezte meg.  

Ebben a versenyben városunkat a párkányi székhelyű vállalatok, létesítmények, illetve azok helyi részlegeinek alkalmazottjaiból létrejött csapatok képviselhetik, mégpedig oly módon, hogy az adott csapat minden tagja ugyanazon vállalat alkalmazottja kell, hogy legyen. Például így létrejöhet az Öntöde csapata vagy a Hullámgép csapata.  A versenybe bekapcsolódhatnak a párkányi székhelyű középiskolák tanulói is. Ebben az esetben is ugyanaz az elv érvényesül, miszerint a csapatnak ugyanazon iskola diákjaiból kell összeállnia. Így például akár létrejöhetne egy Gimi csapat. A diákoknak a verseny megkezdéséig be kell tölteniük a 15. életévüket. Egy ugyanazon vállalatnál, létesítményben vagy iskolában több csapat is létrejöhet. A csapatok létszáma 2-4 fő.

A verseny május 1-jén kezdődik és május 31-ig tart. A csapatok regisztrációja legkésőbb május 5-ig lehetséges a www.dopracenabicykli.eu honlapon. 

 

Részletes információk a következő weboldalakon találhatóak: www.sturovo.sk, www.mso.sturovo.sk, www.dopracenabicykli.eu

Amennyiben kérdésük van vegyék fel velünk a kapcsolatot személyesen, telefonon, illetve emailben.

Kapcsolattartók:

Zoltán Tóth, tel. č. 036 751 12 60, e-mail: riaditel@msosturovo.sk

Laky Enikő, tel. č. 036 752 48 67, e-mail: organizator@msosturovo.sk

 

HIRDETÉS - bérlakás

Értesítjük a lakosságot, hogy  az újonan épített bérházban az Űrhajós utca 86 sz. alatt

kétszobás lakás kerül kiutalásra 2018 július 1.-től.

 Érdeklődés esetén a kérvényeket legkésőbb 2018 május   10.-ig  kell benyújtani.

 

Bővebb információ a Városi hivatal lakásügyi osztályán, földszint, 13.ajtó, illetve   

a 036 / 2851 342 telefon számon.

Ünnepeljük együtt a FÖLD NAPJÁT Párkányban!

A Nemzetközi Föld Napjához kapcsolódó rendezvények évente, áprilisban kerülnek megszervezésre. Városunk az idén immár a negyedik alkalommal kapcsolódik be saját eseménnyel, melyre ezúton szeretnénk meghívni Párkány és környéke lakosait. Ebből az alkalomból különféle aktivitásokat kínálunk Önöknek, bízva abban, hogy minden korosztály megtalálja a magának legmegfelelőbbet.

ÁPRILIS 14. – TAVASZI FAÜLTETÉS: A Duna promenádon fák, a városi hivatal előtti parkban pedig bokrok kerülnek kiültetésre. Gyülekező a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz épülete udvarán 9.00 órakor.

ÁPRILIS 18. – FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN a sétálóutcán 10.00 - 11.30 óráig (rossz idő esetén a kultúrházban): kupakgyűjtés kiértékelése, képzőművészeti- és fotópályázat kiértékelése; oktató játékok gyerekeknek; kiállítás.

ÁPRILIS 20. – FACSEMETE GYERMEKEMNEK: Szeretnénk folytatni a tavaly megkezdett hagyományunk, mely szerint fát ültetünk az előző évben született gyermekek közül háromnak. A nevek kisorsolására a Tavaszi faültetés keretén belül kerül sor. A facsemetéket a szülőkkel közösen 9.30 órai kezdettel ültetjük ki a városi hivatal előtti parkban.

PET KUPAKOK GYŰJTÉSE – CSATLAKOZZUNK a Párkányi Szabadidőközpont (SZIK) kezdeményezéséhez, amely a KSOH Štúrovo, R.t.-vel karöltve az idén is gyűjti a PET kupakokat és annak bevételét egy fogyatékos gyermek megsegítésére fordítja. Gyűjtőhelyek Párkányban: óvodák, alapiskolák, középiskolák, művészeti alapiskola, iskolai étkezdék, városháza, városi könyvtár, városi művelődési központ, Danubius mozi, városi sportegyesület, Enerbyt Kft., Vadas Kft., nyugdíjas klub, turisztikai információs iroda, a plébánia melletti gondozóház, KSOH R.t.

FOTÓVERSENY – A fényképészet megszállottja? Szerencsét próbálna egy versenyben? Kreatívan gondolkozik a kompozíció megalkotásában? Ebben az esetben ez a verseny Önnek szól! Kapcsolódjon be fotóversenyünkbe, melyet az „Élet Párkányban és szűkebb vidékén fotós szemmel” hirdettünk meg. Versenykategóriák:

A1 – fekete-fehér - Élet Párkányban és szűkebb vidékén,

A2 – fekete-fehér - Duna, a folyó, mely összeköt,

B1 – színes - Élet Párkányban és szűkebb vidékén,

B2 – színes - Duna, a folyó, mely összeköt.

 

Egy szerző akár mind a négy kategóriában is versenyezhet. Kérjük, hogy a versenyfotókat (kategóriánként max. 3 kép) szíveskedjenek kinyomtatva (A4-es formátum) és digitálisan (min. 2 MB nagyságban és min. 1600 x 1200 px. felbontásban) eljuttatni a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2 sz. alatti épületébe.

 

Nevezési határidő: 2018. április 9., 15.00 óra.

Jöjjenek és csatlakozzanak hozzánk!

KITÜNTETTÜK PEDAGÓGUSAINKAT

Pedagógusnap alkalmából rendezett ünnepségen köszöntöttük tanárainkat a Városi Művelődési Központ nagytermében március 28-án.  Az ünnepély keretén belül hét pedagógus emlék-plakettet és a virágcsokrot kapott, melyeket városunk polgármestere Ing. Szabó Eugen és alpolgármestere PaedDr. Kornélia Slabáková adtak át.

Az ünnep hangulatát Illényi Katica és társai koncertje fokozta.  

Szívből gratulálunk minden díjazottnak és kívánunk sok-sok sikert mind a szakmában, mind pedig a magánéletben!

 

AZ IDEI ÉVBEN KITÜNTETÉST KAPTAK:

Mgr. Juraj Mihályi (Stredná odborná škola techniky služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Štúrovo)

PhDr. Gabriela Piačeková (Gymnázium – Gimnázium, Štúrovo)

Mgr. Adriana Bobužová (Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Štúrovo)

Ildikó Vargová (Materská škola, Adyho ulica, Štúrovo)

Mgr. Anastázia Szabóová - Základná škola, Adyho 6, Štúrovo)

Mgr. Žofia Himmlerová  (Základná škola Endre Adyho s vyuč. jaz. maď. – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo)

Terézia Jakubíková (Základná škola Endre Adyho s vyuč. jaz. maď. – Ady Endre Alapiskola, Adyho 9, Štúrovo)

 

>> KÉPGALÉRIA <<

 

 

 

 

 

 

 

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN – TAVASZI FAÜLTETÉS – 2018. ÁPRILIS 14.

Csatlakozzanak hozzánk Önök is, kedves lakosaink!

 

A tavaszi faültetés célja felfrissíteni Párkány Város zöldterületeit, ezáltal javítani a városi élőkörnyezet és a lakókörnyezet minőségén. Az idén a Duna promenádon fákat és a városháza előtti parkan bokrokat fogunk ültetni.

A tavaszi faültetésre 2018. április 14-én szombaton kerül sor. Gyülekező reggel 9.00 órakor a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2. sz. alatti épületének udvarán (ahol a közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztály irodája található).  

Kérjük az önkéntesek és a civil szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. Szándékukat, kérjük jelezzék:

emailben (oks@sturovo.sk, asistent@sturovo.sk),

telefonon (036/2851322, 036/2851307),

személyesen a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz. alatti irodájában.   

 

Köszönjük, hogy csatlakoznak hozzánk!

 

strom.jpg

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN – ültessünk fákat!

A Párkányi Városi Hivatal, kommunális szolgáltatások, környezetvédelem és szállítási szakosztálya az idén ismét megszervezi a tavaszi faültetést városunk közterületein. 

Kérjük az önkéntesek és a civil szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. A facsemetéket a városi hivatal fogja bebiztosítani, az önkéntesek a munkájukkal csatlakozhatnak.

Szándékukat, kérem, jelezzék emailben (oks@sturovo.sk, asistent@sturovo.sk), telefonon (036/2851322, 036/2851307), személyesen a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz. alatti irodájában.   

Köszönjük, hogy csatlakoznak hozzánk!

VH – kommunikációs asszisztens

 

A Föld napja Párkányban rendezvényünkről bővebben:

Web: www.sturovo.sk

Facebook: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal,

Facebook: Deň Zeme v Štúrove – A Föld napja Párkányban  

NÁNAI ÚT – Aktuális információk

Március 26.: elkezdődnek a Nánai út felújításával kapcsolatos munkák, melyek két fő szakaszra lesznek osztva. Az első szakaszban kerül sor a körforgalom megépítésére, mely várhatóan július derekáig készül el. A második szakaszban következik a Nána felé vezető út felújítása, mely előreláthatóan június második felében kezdődik és decemberben fog befejeződni. Ezek a terminusok folyamatosan pontosítva lesznek.

Március 26. – Április 3.: ebben az időszakban valósul meg a Zrínyi utcára irányuló letérő kiszélesítése. Ez a munka nem kíván forgalomelterelést, viszont forgalomkorlátozás lesz útszűkület és sebességkorlátozás formájában.

Április 4. – Április 30.: ebben az időszakban az új körforgalmi útkereszteződés városközpont felé eső része épül meg. Ez a munka teljes útlezárást igényel, ami annyit jelent, hogy a kereszteződésről nem lehet majd a Fő utcára lehajtani.  A Comenius utca, Nánai út és a Vadas felé vezető utak használatban lesznek, útszűkületekkel és sebességkorlátozásokkal kísérve.

Kérem türelmüket és megértésüket.

Szabó Eugen, polgármester

Testvérvárosi együttműködés Bruntál városával a sport területén

Látogasson el a VSE Párkány weboldalára, ahol több más információ kiséretében betekintést nyerhet a két város labdarúgó szakosztályai - MŠO Štúrovo a FC Slavoj Olympia Bruntál -  között az elmúlt három hónap során megvalósult együttműködéséről. 

Teljes terjedelemben a: http://msosturovo.sk/2018/02/fontos-egyuttmukodes-parkany-es-bruntal-kozott/?lang=hu

Polgármester szemszögéből - Érthetetlen logika

i_4918752.jpg

Az uniós forrásokból történő pénzbeli támogatásokról szóló törvény előírja, hogy a vidékfejlesztésre szánt támogatások csak az ú.n. helyi akció csoportokon (továbbiakban csak HACS) keresztül érhetőek el. Tehát aki dotációt akar kapni vidékfejlesztésre annak egy HACS-ba kell tartoznia. Mivel Párkány nem volt része ilyen HACS-nak 2015-ben társult a zselízi székhelyű Alsó-Garammenti Fejlesztési Társuláshoz. A mezőgazdasági minisztérium tavaly novemberben ismertette, hogy ez a társulás nem került bele az országos HACS hálózatba, ami annyit jelent, hogy nem is igényelhet uniós forrásokat vidékfejlesztésre.

Az én egyszerű észjárásom azt mondja, hogy ha már ez így történt, akkor nem megalapozott, hogy továbbra is a fent említett társulás tagjai maradjunk, nem is beszélve arról, hogy mindez költségekkel is jár – ebben az évben a tagsági díj kb. 10 000 EUR lesz. Az önkormányzati törvény értelmében a kilépésről a képviselő testület jogosult dönteni, ezért a februári ülésen erre javaslatot tettem. Meglepetésemre a 10 jelenlévő képviselőből mindössze három támogatta ezt a javaslatot, heten tartózkodtak – így a kilépésről nem született döntés. Nem értem ezt a fajta képviselői gondolkodást.

Szabó Eugen, polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves párkányi és Párkány környéki lakosok!
Kedves „ihadielko” rajongók Párkányból és a világ különböző tájairól!

Engedjék meg nekem, hogy Párkány városa és jómagam nevében is kifejezzem nagy köszönetemet mindenkinek, aki bekapcsolódott a szavazásba és a kampányba.
A Lidl üzletlánc közleménye szerint a közjegyző által hitelesített eredmények és a szavazás végeredménye legkésőbb március 14-én lesz nyilvánosságra hozva.

Ing. Eugen Szabó, Párkány város polgármestere

Párkány Város szociális szolgáltatásainak közösségi terve - Kérdőív

Tisztelt lakosaink!

A Párkányi Városi Hivatal Szociális Szakosztálya a 2018-2023 közti időszakra vonatkozó Szociális Szolgáltatások Közösségi Terv előkészítése kapcsán kéri az Önök együttműködését. Ezen anonim kérdőív kitöltésével lehetőségük nyílik bekapcsolódni a közösségi terv előkészítési folyamatába. Az Önök segítségével hatékonyabban tudjuk felmérni az eddig nyújtott szolgáltatások minőségét. A kérdőívekből nyert adatok kizárólag a közösségi terv elkészítéséhez lesznek felhasználva. Köszönjük, hogy időt szakítottak a kérdőív kitöltésére!

 

https://docs.google.com/forms/d/1vm7ISGHlQ4KD3B6TPOEiqxKPDaGxefKcNnXo_QhIma4

 

 

A polgármester szemszögéből - Valósággá válik a Nánai út rekonstrukciója

i_4918752.jpg

 

A polgármester szemszögéből

Valósággá válik a Nánai út rekonstrukciója

Csaknem egy évvel ezelőtt jelentős fordulat állt be a Nánai út felújításának ügyében, amikor a közlekedésügyi minisztériumban olyan döntés született, miszerint a szóban forgó út újjáépítése bekerült az „Első osztályú utak kereszteződéseinek rekonstrukciója“ nevet viselő projektcsomagba. Örömömre szolgált, hogy Érsek Árpád miniszter úr többször is érdeklődést mutatott a projekt helyzetéről, ami mindig új reménnyel töltött el bennünket. Örömmel nyugtáztuk, hogy a dokumentáció fokozatosan minden ellenőrzésen átment, mely szükséges volt ahhoz, hogy az az említett felújítás megvalósítására szánt európai uniós pénzforrások rendelkezésre álljanak. Fontos feladat volt továbbá a közbeszerzési folyamat és az azt követő ellenőrzések lebonyolítása. Minden rendben zajlott és mára kijelenthetjük, hogy a felújítási munkálatok elkezdődhetnek.

A beruházó (Szlovák Útkezelő Vállalat) és a kivitelező (Cesty Nitra R.t.) által megkötött szerződés 2017. december 28-án lépett hatályba. Az építési területet a kivitelező 2018. január 19-én vette át. Ezekben a napokban zajlik a munkák ütemtervének az aktualizálása, ezt követi majd a közművek kijelölése, illetve néhány fa is kivágása kerül. Az elkövetkező hetekben a kivitelező bevonul a munkaterületre, elhelyezi ott konténereit, raktárjait és munkagépeit. Ezekután elkezdődik a várva várt építési folyamat.

A szerződés értelmében a felújításnak 2019. március 28-áig kell elkészülnie.  

Ez azonban egy nehéz lecke lesz mindannyiunk számára. Meg kell oldanunk a nyári csúcsforgalmat és teljesen át kell szerveznünk a vásárt. A felújítással egyidőben szeretnénk megoldani a járdaszakaszok megtervezését és a vízművekkel karöltve a vízvezeték komplett cseréjét.  

Az érintett ingatlanok tulajdonosai kénytelenek lesznek a felújítási munkálatok tartama alatt több változással és nehézséggel is megbirkózni. Nyilvánvalóan komplikált lesz bejutni egyes telkekre, valószínűleg parkolási gondok is felmerülnek és megjelenhetnek más váratlan problémák is. Ezügyben kérem viszont a lakosok türelmét. Biztosítok mindenkit arról, hogy minden erőfeszítésünkkel azon leszünk, hogy ezt a rekonstrukciót teljes felelőséggel kezeljük és az valóban mindenkit szolgáljon.    

Ing. Szabó Eugen, polgármester

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN - FOTÓVERSENY

Ez év tavaszán ismét megünnepeljük a Föld napját Párkányban. Ebből az alkalomból különféle aktivitásokat kínálunk Önöknek, kedves Párkányiak. Célunk, hogy kínálatunkból minden korosztály megtalálja a magának legmegfelelőbbet.

FOTÓVERSENY – A fényképészet megszállottja? Szerencsét próbálna egy versenyben? Kreatívan gondolkozik a kompozíció megalkotásában? Ebben az esetben ez a verseny Önnek szól! Kapcsolódjon be fotóversenyünkbe, melyet az „Élet Párkányban és szűkebb vidékén fotós szemmel” hirdettünk meg. Versenykategóriák:

A1 – fekete-fehér - Élet Párkányban és szűkebb vidékén,

A2 – fekete-fehér - Duna, a folyó, mely összeköt,

B1 – színes - Élet Párkányban és szűkebb vidékén,

B2 – színes - Duna, a folyó, mely összeköt.

Egy szerző akár mind a négy kategóriában is versenyezhet. Kérjük, hogy a versenyfotókat (kategóriánként max. 3 kép) szíveskedjenek kinyomtatva (A4-es formátum) és digitálisan (min. 2 MB nagyságban és min. 1600 x 1200 px. felbontásban) eljuttatni a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2 sz. alatti épületébe.

Határidő: 2018. április 9., 15.00 óra.

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN – gyűjtsük a PET kupakokat a SZIK-nek

Kedves Párkányiak!

Ez év tavaszán ismét megünnepeljük a Föld ünnepnapját Párkányban. Ebből az alkalomból különféle aktivitásokat kínálunk Önöknek. Célunk, hogy kínálatunkból minden korosztály megtalálja a magának legmegfelelőbbet.

PET KUPAKOK GYŰJTÉSE – CSATLAKOZZUNK a Párkányi Szabadidőközpont (SZIK) kezdeményezéséhez, amely a KSOH Štúrovo, R.t.-vel karöltve az idén is gyűjti a PET kupakokat és annak bevételét egy fogyatékos gyermek megsegítésére fordítja.

Gyűjtőhelyek Párkányban: óvodák, alapiskolák, középiskolák, művészeti alapiskola, iskolai étkezdék, városháza, városi könyvtár, városi művelődési központ, Danubius mozi, városi sportegyesület, Enerbyt Kft., Vadas Kft., nyugdíjas klub, turisztikai információs iroda, gondozóház a templomnál, KSOH R.t.

Köszönjük a kupakokat!

WELLNESS KÖZPONTTAL BŐVÜLT A VADAS THERMAL HOTEL

A wellness központ ünnepélyes átadására 2018. január 26-án került sor.  A befektető a Vadaš Thermal Resort, melynek egyedüli tulajdonosa Párkány Városa. A Thermal Wellness Hotel vendégei a wellness részleget már január 26-tól látogathatják. Külső vendégek részére ez a szolgáltatás február 1-jétől lesz elérhető.

 

Bővebb információk a mellékelt VADAŠ s.r.o. – VADAŠ THERMAL RESORT sajtóhírben olvashatók, illetve a marketing@vadas.sk email címen kérhetők ki.   

Web: www.vadas.sk

 

KÉPGALÉRIA:

Foto: JURAJ ZSOK PHOTOGRAPHY

A NÁNAI ÚT REKONŠTRUKCIÓJA – AZ ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET ÁTADÁSA

Kedves párkányi és Párkány környéki lakosok!

Kedves városunkba látogatók!

 

Ezúton szeretném Önöket informálni a Nánai út felújításával kapcsolatos, az utóbbi hónapokban történt előrelépésekről. 

A decemberi hónapban lezajlottak a közbeszerzési folyamat utolsó ellenőrzései, melyet követően a Szlovák Útkezelő Vállalat 2017. december 20-án szerződést kötött a Cesty Nitra részvénytársasággal a munka végrehajtására. Ezen szerződés 2017. december 28-án lépett hatályba.  

Örömteli hír, hogy a kivitelező cég az építési munkaterületet 2018. január 19-én jegyzőkönyvileg átvette.

A Cesty Nitra részvénytársaság jelenleg a munkálatok ütemtervén dolgozik, melyből nyilvánvalóvá válik az építkezési munkák kezdési időpontja, illetve a munkák lefolyásának időtartama.

A szerződés értelmében az útfelújításnak 2019. március 28-ával kell befejeződnie.

Ing. Szabó Eugen

polgármester

 

>> KÉPGALÉRIA <<

Közérdekű közlemény - HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ÜTEMTERV 2018

A Párkányi Városi Hivatal ezúton tájékoztatja a családi házakban lakókat, illetve a családi házak tulajdonosait, hogy a 2018-as évre szóló hulladék begyűjtési ütemtervet a decemberi hónap folyamán a postaládákba fogja eljuttatni. 

 

VH

A polgármester szemszögéből - A város területrendezési tervének megváltoztatása

20150612szabo - kruh3.pngA városi képviselő-testület rendkívüli ülésén, november utolsó napján megvitatta és elfogadta a város területrendezési tervének változásait. Ezt megelőzően 2013-ban módosítottak rajta. Ezidő óta számos előírás változott, melyeket be kellett dolgozni a jelenlegi módosításba. Viharos vitát váltott ki ugyanakkor az a változás, amit Benyó képviselő asszony kezdeményezett még a plénum márciusi ülésén,s a jogszabályi előírások kereteit feszegetve került jóváhagyásra. A változás lényege bizonyos tevékenységek tiltása az egész város területén, különösen ott, ahol ipari tevékenységet végeznek. A tiltást a képviselők a következőképpen fogalmazták meg:

Nem engedélyezni bárminemű olyan berendezés elhelyezését, mely hulladékot hőkezeléssel dolgoz fel és más, a környezetet szennyező és a lakosok egészségét károsító vagy veszélyeztető berendezést.

Több képviselő azzal érvelt, hogy ezzel kívánják megakadályozni az égető megépülését. Az ipari park területén működő cégek képviselői bár megértésüket fejezték ki a képviselők ezirányú törekvése iránt, egyúttal rámutattak arra a tényre, hogy a megfogalmazás a fentebb említett formában majd minden ipari tevékenységet veszélyeztet, sőt a sok éve létező cégek működését is kérdésessé teszi.

De talán nem is ez a legrosszabb. Jogosan merül fel ugyanis annak gyanúja, hogy a fenti lépéssel tulajdonosi jogok sérülnek, s a város csillagászati bírságok megfizetésének kockázatát vállalja az esetleges okozott károk miatt.

Nem marad más hátra, mint elgondolkodni  a 9 képviselő döntéséről, akik megszavazták ezt az értelmetlen változtatást és a várost ebbe a felelőtlen és kockázatos lépésbe hajszolták.

 

Ing. Szabó Eugen, polgármester

Aktivitások színes palettája az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2017 keretén belül

Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT minden évben szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre abból a célból, hogy felhívják a lakosság figyelmét a fenntartható városi közlekedési módokra, illetve intézkedések és programok foganatosítására ösztönözzék az önkormányzatokat. A kampányba városunk immár harmadik alkalommal kapcsolódott be.

Amennyiben követték hivatalos weboldalunkat és facebook profilunkat, akkor bizonyára emlékeznek a Barangolás a Burdában, Barangolás két keréken és az Ifjúság görgőkön eseményeinkre.  Óvodásaink számára a Zahovay hotel előtti parkolón rollerekkel és pedálos kisautókkal felszerelt közlekedési játszóteret létesítettünk. Azok között, akik szeptember 16-tól szeptember 22-ig a párkányi közösségi közlekedés járműveivel utaztak és leadták menetjegyeiket, kisorsoltunk egy darab egy évre szóló a városi közösségi közlekedés járataira érvényes ingyenes menetjegyet. Szeptember 22-én ingyenesen lehetett utazni a helyi járatokon.

Az idei kampány keretén belül indítottuk útjára próba jellegű projektünket „Utazz velünk ingyenes busszal az iskolába“ címmel amelynek célja ingyenes utazást nyújtani az alapiskolás tanulók számára a városi közösségi közlekedés járatain a 2017/2018-as tanévben.

Városunkban a kampány idei évada két nappal tovább tartott. Az állami ünnepre való tekintettel már szeptember 15-én kezdtünk, amikor a lakosság számára szervezett sportnap volt megtartva. A kampányt a szeptember 23-án megrendezett nemzetközi eseménnyel, a Mária-Valéria hídfutással zártuk. 

Az idei sportnapon Párkányból és környékéről 150 ember vett részt. Köszönjük támogatóinknak: Milada Sečkárová, Ján Březina, Casablanca Restaurant – Ján Bogdány, NYC BURGER – Henrieta Matusová, Komp kávézó – Anna Melegová, Letecký klub Kamenný Most – Ing. Július Bócz, Štúrovský vláčik – Peter Polák.

Köszönjük a lakosságnak, hogy támogatják ezen kezdeményezésünket.

Párkányi Városi Hivatal

 

A képgaléria ITT található.

A polgármester szemszögéből - Óvoda felújítások

Városunk egyik alapfeladata az óvodáskori oktatás biztosítása. Jelenleg 4 óvodai intézményt tartunk fenn, melyeket átlagban 290 gyermek látogat. Felméréseink alapján az öt évvel ezelőtti mélypontot, amikor csak 260 ovisunk volt, végérvényesen magunk mögött tudhatjuk. Sőt, a következő években enyhe emelkedéssel számolunk. A teljesség kedvéért meg kell említeni a városunkban működő egyházi óvodát is, mely 15-20 gyermeknek biztosít oktatást.

Biztos vagyok benne, hogy a fiatal családok egyik fontos szempontja, van-e elegendő és jó minőségű óvoda a városban. Azt érzékeljük, hogy egyre nő az érdeklődés a környékbeli falvak lakosai részéről, sőt, enyhe emelkedést mutat a párkányiak száma is. Ennek tudatában úgy döntöttünk, hogy figyelmünket a két legnagyobb óvodára szenteljük.

A Bartók utcai ovira sikerült uniós támogatást szerezni, melynek köszönhetően az óvoda hamarosan egy új tanteremmel és tornateremmel bővül. Az épület homlokzata is felújításra kerül, illetve új közösségi tereket nyerünk a teraszok befedésével, beépítésével. A felújítás összköltsége várhatóan meghaladja a félmillió eurót. A kivitelezést a jövő év nyarára tervezzük.

A Szövetkezeti sori óvoda a második legnagyobb óvodánk. Városunk több éven át próbálkozott támogatást szerezni a felújítására, sajnos mindmáig hiába. Az év első felében halaszthatatlannak találtuk a felújítás megkezdését. A nyári hónapokban felújítottuk a tantermek vizes blokkjait - teljesen új vízvezetékek, csempék, szaniterek és csaptelepek formájában. Az A pavilonban található konyhában az elektromos vezetékek, fali- és talajcsempék komplett cseréje zajlott, melyet új konyhabútor és páraelszívó berendezés követ. Jelenleg az épület külső felújításához szükséges tervrajzok vannak készülőben azzal a céllal, hogy 2018-ban mindez megvalósításra kerüljön.

A számos műszaki felújítás ellenére a legnagyobb fegyvertényünknek a szakavatott, kedves és megértő személyzetet tartom. Meggyőződésem, hogy fel vagyunk készülve a minőségi oktatásra óvodáinkban. 

 

 Ing. Szabó Eugen, polgármester

A Párkányi Városi Hivatal közleménye – Fontos határidő a vállalkozóknak

A Párkányi Városi Hivatal pénzügyi szakosztálya tudatja a városunkban működő vállalkozókkal (fizikai személy-vállalkozó, jogi személy), hogy

a hulladékgyűjtő edények űrtartalmát és a hulladék elhordását érintő VÁLTOZÁSOKAT

szíveskedjenek legkésőbb 2017. november 30-áig

személyesen bejelenteni a városi hivatalban, 2. emelet, 50. ajtó.

 

A 2018-as évre szóló matricákat és a települési hulladék gyűjtésének ütemtervét december 15-e után fogjuk ajánlott levélen kiküldeni.   

 

Köszönjük!

Párkányi Városi Hivatal

PÁRKÁNY VÁROSA ELNYERTE AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KERETÉBEN MEGRENDEZETT ORSZÁGOS VERSENY DÍJÁT

A díjat a hatékony tartós intézkedés kategóriában nyertük, mégpedig az alapiskolás tanulók ingyenes utaztatásáért (Utazz velünk ingyenes busszal az iskolába projekt).

Párkány városa az egyike volt annak a 49 szlovákiai önkormányzatnak, kik bekapcsolódtak az idei EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT kampányba. Ebből az alkalomból a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség az önkormányzatok számára országos versenyt hirdetett az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT DÍJA elnyerésére. A megmérettetés három kategóriában történt: aktív önkormányzat, hatékony tartós intézkedés, eredeti aktivitás.

„A versenybe az idei Európai Mobilitási Hétbe bekapcsolódott városok jelentkezhettek. Egy jelentkezőlapot és a mobilitási hét folyamán megvalósított programokat és intézkedéseket kellett összefoglalni, fotóval igazolni és elküldeni a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség címére“ – magyarázza Ing. Monika Uzsáková a városi hivatal Közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztályának képviselője.

Az értékelőbizottság a beérkezett 20 projektből választotta ki a győzteseket.  Az aktív önkormányzat kategória győztese Skalica városa lett. Az eredetibb aktivitás kategóriában a díjat Trnava városa kapta.  

„Ebben az évben harmadszor kapcsolódtunk be az Európai Mobilitási Hét kampányba, melynek keretén belül ingyenes utazási lehetőséget nyújtottunk a párkányi lakhelyű alapiskolás tanulók számára.  Természetesen szükséges, hogy olyan partnerünk legyen, mint az ARRIVA vállalat, akivel sikerült a projektet közösen elindítani és bízom benne, hogy fenntartani is” – mondta Szabó Eugen, Párkány város polgármestere a díjátadó ünnepségen és köszönetet mondott a párkányi szervezőknek, valamint a lakosoknak, hogy támogatták a város kezdeményezését.   

Az Európai Mobilitási Hét minden évben szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre abból a célból, hogy felhívják a lakosság figyelmét a fenntartható városi közlekedési módokra, illetve intézkedések és programok foganatosítására ösztönözzék az önkormányzatokat.

Párkányi Városi Hivatal

 

DSCN4893 - WEB.JPG

Odovzdanie ceny ETM 2017.jpg

 

JÁRDAFELÚJÍTÁS A FŐ UTCÁN

Tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy 2017. október 24-én járdafelújítás veszi kezdetét a Fő utca 35. – 55. közti szakaszon.

Saját biztonságuk érdekében, kérjük, hogy az ellenkező oldalon lévő járdán közlekedjenek.

Köszönjük a türelmüket és az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

Párkányi Városi Hivatal

 

DSCN4603.jpg

A polgármester szemszögéből - Forgalmi rend az Ady utcában

Évek óta tartó dilemma kísér bennünket az Ady utca, vagy akinek úgy jobban tetszik az iskolák utcája forgalma kapcsán. Reggel az iskolakezdés előtt iszonyatos mennyiségű autó jelenik meg az utcában. Az idők folyamán a legkülönbözőbb forgalmi szabályok voltak kipróbálva. A maguk módján mind működtek viszont egyikük sem volt tökéletes.

Tüzetesen mérlegeltük a különböző változások bevezetésének lehetőségét. Megvizsgáltuk az érvényes forgalmi előírásokat, értékeltük eddigi tapasztalatainkat, illetve közlekedési szakemberek bevonásával kerestük a kivitelezhető átépítések lehetőségeit. Nem találtunk olyan megoldást, ami nem igényelt volna erős kompromisszumot valamelyik fél felé. Ezért úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk a jelenleg érvényes forgalmi rendet, hangsúlyt fektetve a közúti szabályok betartására.

Szeptember folyamán felszólítottuk az arra közlekedő szülőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, főleg, hogy ne álljanak meg a tilosban és vegyék figyelembe az „iskolai övezetet” jelölő táblát. Az iskolákat felszólítottuk, hogy ne szervezzenek buszra való felszállást a kritikus időpontban. Az utca elején és végén rendőrök irányítják a forgalmat, a gyerekek zebrán történő átkelését pedig nyugdíjas segítők felügyelik.

Nagy örömömre sok szülő a távolabbi utcákban állítja le autóját, ahonnan gyalog kíséri az iskolába gyermekét. Ők valóban részesei annak a sok „jó reggelt” köszönésnek és „szép napot” kívánságnak, amelyek az autóablak mögött nem hallhatóak.

Kérek mindenkit, továbbra is legyen közreműködő, türelmes és megértő. A közös erővel elért eredmény időállóbb.

 Ing. Szabó Eugen, polgármester

A polgármester szemszögéből: Sikeres pályázat – Kerékpárkölcsönző rendszer

20150612szabo - kruh3.pngAz elmúlt két évben sok energiát fektettünk új projektek kidolgozásába azzal a céllal, hogy támogatást nyerjünk a határon átnyúló együttműködési programból. Augusztusban kaptuk azt az örvendetes hírt, hogy az elbíráló bizottság jóváhagyta kérvényünket egy kerékpárkölcsönző rendszer kiépítésére. A pályázatot Esztergom városával közösen dolgoztuk ki és közösen is szeretnénk megvalósítani. Bizonyára sokan ismerik az Esztergomban már működő kerékpárkölcsönző rendszert. Megítélésünk szerint a legcélszerűbb ennek a rendszernek a kibővítése lenne oly módon, hogy azt mindkét város lakosai korlátlanul használhassák.  Úgy tűnik az elképzelés elnyerte a bírálók tetszését.

A projekt keretén belül 14 új kerékpár állomás kerül kiépítésre - hat Párkányban nyolc pedig Esztergomban. A rendszer 105 új kerékpárral fog bővülni melyből 45 elektromos kerékpár lesz. Telepítésre kerülnek más szükséges kiszolgáló egységek is. A támogatás összege 883 500 eurót tesz ki, mindkét várost beleértve. Az üzembe helyezés 2018 év vége előtt várható.

Az eredeti terveink merészebbek voltak, hiszen szerettünk volna támogatást nyerni egy idegenforgalmi központ kiépítésére VIZA centrum néven csakúgy, mint a Karváig illetve Helembáig terjedő kerékpárút megépítésére. Ezeket a pályázatokat sajnos visszautasították így új finanszírozást kell keresnünk.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

Projekt - UTAZZ VELÜNK INGYENES BUSSZAL AZ ISKOLÁBA!

Tisztelt szülők!

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a párkányi alapiskolás tanulók ingyenes utaztatására irányuló próba jellegű projektet. A projekt partnerei Párkány Város és az ARRIVA Nové Zámky részvénytársaság. Az utazás Párkány Város pénzügyi támogatásával valósul meg.

A projekt célja, hogy alternatív megoldást kínáljon a gyermekek iskolai utaztatása területén, annak érdekében, hogy megkönnyítse a reggeli utazást és javítsa az Ady utcában kialakult forgalmi helyzetet.

Az ingyenes iskolába való utazást igénybe veheti a tanítási napokon 7.00 és 8.00 óra között bármelyik párkányi alapiskola tanulója, aki  állandó vagy átmeneti lakóhellyel rendelkezik városunkban és kiváltotta a Tanulói utazási igazolványt. Az autóbuszra történő felszálláskor az igazolványt fel kell mutatni a buszvezetőnek.

 

Hogyan és hol lehet kiváltani az utazási igazolványt?

1. Töltse ki a postai úton kézbesített  az utazási igazolvány kiadása iránti kérvényt.

2. A kérvényt adja le a a Párkányi Városi Hivatalban a közszolgáltatási,  környezetvédelmi és szállítási szakosztályon (Pri Colnici/Vámházköz 2 szám alatt található iroda).

3. A kérvény elbírálása megvárásra történik. Az utazási igazolvány kiadása ingyenes.

4. Az utazási igazolvány a tanév közben is kiváltható.

 

Bízunk benne, hogy ezzel a projekttel sikerül megkönnyítenünk az iskolába való utazást, növelni a gyermekek biztonságát és vátozatossá tenni számukra az utazást.

Párkányi Városi Hivatal

letöltés FINAL-HU Plagát ARRIVA.PDF FINAL-HU Plagát ARRIVA.PDF (381.8 kB)

Optikai kábelek lefektetése Párkányban

A Párkányi Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy a Slovak Telekom vállalat az internetes kapcsolat meggyorsítása érdekében 2017. augusztus 7-e és október 26-a közötti időszakban optikai kábelek lefektetését végzi az alábbi ütemterv szerint.

A magadott terminusban az egyes szakaszokon területrendezés is várható. Kérjük a közúton közlekedők, a lakás- és családiház tulajdonosok, illetve lakók, valamint az összes érintettet fél elnézését és türelmét. Kérjük, hogy a földmunkák elvégzése idején az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek és vegyék figyelembe az ideiglenes közlekedési táblákat.

 

Köszönjük megértésüket!

VH

 

AZ OPTIKAI KÁBELEK LEFEKTETÉSÉNEK ÜTEMTERVE

 

TERMÍN/TERMÍNUS                       LOKALITA- ULICE/HELYSZÍN - UTCÁK

7. 8. 2017 – 23. 8. 2017                   Komenského č. 23, Želiarsky svah po Kossúthova č. 36

7. 8. 2017 – 21. 8. 2017                   M. Zrínskeho č. 2 po M. Zrínskeho č. 22

18. 8. 2017 –  4. 9. 2017                  M. Zrínskeho č. 1 po Petőfiho č. 23

18. 8. 2017 – 31. 8. 2017                Kossúthova č. 1 po Vörösmartyho č. 8

28. 8. 2017 – 19.9. 2017                 Želiarsky svah č. 61 po Balassiho č. 20 až Vörösmartyho č. 20

1. 9. 2017 – 10. 9. 2017                   Petőfiho č. 1 po Ružová č. 13

11. 9. 2017 – 15. 9. 2017                Ružová č. 13 po Ružová č. 39

14. 9. 2017 –  4. 10. 2017               Dolná č. 43 po Dolná č. 55

17. 9. 2017 – 29. 9. 2017                Želiarsky svah č. 65 po Balassiho č. 34

27. 9. 2017 – 12. 10. 2017              Petőfiho č. 1 po Petőfiho č. 25, Krátka ulica

2. 10. 2017 – 14. 10. 2017              Dolná č. 2 po Dolna č. 12

8. 10. 2017 – 26. 10. 2017              Petőfiho č. 2 po Petőfiho č. 50

 

A polgármester szemszögéből - városi tömegközlekedés

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében csak hatósági engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltethet járatot a városi tömegközlekedés kiszolgálására. Városunk még 2012-ben egy 10 évre szóló szerződést kötött az ARRIVA Nové Zámky vállalattal, amely azóta egy autóbusszal két városi vonalon nyújt szolgáltatást. A szerződés értelmében a szolgáltatás terjedelme minden évben újra van tárgyalva. Ez szolgál alapul az aktuális költség megállapítására, ami az év végén kerül végső elszámolásra.

A 2016-os évben az ARRIVA vállalat városi járatai közel 62 800 km-t tettek meg és 100 800 utast szállítottak. A jegyekből származó bevétel 23 000 eurót tett ki. A város saját költségvetéséből 50 700 euróval támogatta a közeledést.

Az együttműködés kezdetén a járatok kiszolgálására egy több mint 10 éves autóbusz volt beiktatva. A szolgáltató vállalat az elmúlt két év során többször jelezte a jármű meghibásodását. A vártnál magasabb volt az üzemanyag fogyasztás és megemelkedek a karbantartási költségek is. A lehetőségek részletes elemzése után az ARRIVA vállalattal úgy egyeztünk meg, hogy a 2017-es év folyamán egy új, nagyobb kényelmet biztosító autóbuszt helyez üzembe. Ez az elképzelés idén augusztusban vált valósággá. Köszönöm az ARRIVA vállalatnak a jó együttműködést. Leljük örömünket az utazásban!

Szabó Eugen, polgármester

Új autóbusz közlekedik a városi járatokon

Az új autóbusz átadására 2017 július 31-én került sor a Párkányi Városi Hivatal előtti téren.

Az autóbusz a városi tömegközlekedés 1-es és 2-es számú vonalán fog közlekedni az adott járatra kiadott menetrend szerint. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy bármelyik járaton is utaznak, mindig az új busz fogja Önöket kiszolgálni. 

Az alacsonypadlós busz kényelmes utazást biztosít a babakocsival utazó anyukák, kerekesszékes, rokkant és idős utasok számára. A jármű teljesen légkondicionált és az utasok számára ingyenes wifi-vel ellátott. A megállóhelyek hangos közlése és LCD képernyőn történő megjelenítése újdonságnak számít, melyet bizonyára nagyra értékelnek majd az ide látogatók is.

Karol Petőcz, az ARRIVA Nové Zámky vállalat vezérigazgatója elmondta, a szolgáltatások minőségi javulása ösztönözheti a lakosságot a tömegközlekedés igénybevételére.    

 „Párkány Város számára ez egy pozitív irányú jelentős minőségi változás. Városunk és kistérségünk lakosait és a turistákat az újkori történelem során első ízben fogja kiszolgálni egy új alacsonypadlós busz,” közölte Szabó Eugen, Párkány polgármestere az ARRIVA vállalat sajtóközleményében. 

A menetrendek pdf formátumban letölthetők a www.sturovo.sk honlapról vagy a járat kereséshez látogassanak el a www.arriva.sk honlapra.

A városi tömegközlekedés járatain Párkány Város támogatásával utaznak.

Az ARRIVA sajtóközlemény elérhető a: https://arriva.sk/cestujucich-v-sturove-odvezie-moderny-autobus-mhd/  oldalon.

 

VH

Megújult az öböllel szemben lévő garázsokhoz vezető út

Az idei év tavaszán került sor a „Városi úthálózat fokozatos felújítása” program keretén belül az öböllel szemben lévő garázsok felé vezető út rekonstrukciójára. A felújítás során az eredeti útszakasz alsó rétegét teljesen kivájták és újjal helyettesítették. Az aszfaltburkolat 550 m2 felületen újult meg. A felújítás részét képezte a csapadékelvezetés megoldása is. Az újjáépítés folyamán ugyancsak megújult a hulladéktároló edények alatti 60 m2-es szilárd felület. A garázsok tőszomszédságában lévő zónát a garázstulajdonosok saját költségükön újíttatták fel. A várost terhelő beruházási költségek összege 74 670 EUR volt.

VH

DSCN8649 - zmenšené.jpg

2017. július 11-től előzetes használatban a Sport utcai játszótér

Tisztelt szülők, kedves gyerekek és fiatalok!

Mint ahogy azt már Önök közül többen észrevették, a múlt héten befejeztük a Sport utcai játszótéren a játszótéri elemek és a kültéri edzőgépek telepítését. Annak érdekében, hogy a játszótér a nyári vakáció kezdetén üzemképes legyen, az elemek kiválasztására és felszerelésére törekedtünk, amit sikerült is elérnünk. Az játszótéri elemek telepítése befejeződött, biztonságosak, és csak benneteket várnak.

Ezúton szeretnénk tudatni a város lakosaival és látogatóival, hogy a játszóteret 2017. július 11-ével előzetes használatba helyezzük. Ez annyit jelent, hogy még nem készültek el az összes, komfortérzetet javító felújítási munkák, viszont ezek hiánya nem akadálya a játszótér használatba vételének.   

A teljes korszerűsítéshez még fel kell újítani a kerítést, le kell aszfaltozni a járdákat és el kell végezni a füvesítést. Az első két tevékenység elvégzését a nyár végére tervezzük. A füvesítéshez viszont csak az ősz beálltával tudunk hozzálátni. Ez a legalkalmasabb időszak a fűmag vetésére annak érdekében, hogy kicsírázzon és gyökeret eresszen.

Úgy véljük, hogy a még nem teljesen befejezett játszótér is sok-sok örömmel és sportolási lehetőséggel gazdagítja látogatóit. Vigyázzunk rá, hogy még nagyon hosszú időn keresztül szolgáljon gyermekeink és mindenki örömére.

Városi Hivatal Párkány

Tűzvédelmi-megelőzési feladatok – családi házak

Tisztelt családi házak lakói és tulajdonosai!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a tűzvédelemről szóló Tt. 314/2001 számú törvénye 15. és 23. paragrafusai értelmében a város köteles tűzvédelmi-megelőzési feladatok ellátására nemcsak a vállalkozóknál, hanem a családi házaknál is.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fent nevezett törvény értelmében a város fogja ellátni a tűzvédelmi-megelőző tevékenységet a családi házak lakóinál is.

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a Párkány Város által felhatalmazott tűzvédelmi-megelőzési biztosok fogják fokozatosan végiglátogatni a családi házakat, megismertetni a lakókat a tűzvédelmi előírásokkal, illetve a tűz keletkezésének lehetséges kockázatára  irányuló megelőző tevékenységekkel. Minden ilyen látogatás alkalmával írásos feljegyzés készül a lakó aláírásával. Ezen megelőző tevékenységet végző alkalmazottak Párkány Város polgármestere által aláírt igazolvánnyal fognak rendelkezni.

Köszönjük megértésüket és tisztelettel kérjük együttműködésüket!

 VH

Polgármester szemszögéből a városi ingatlanok felújítása témára

Mozgalmas építkezési munkák folytak a régi OPKS épületén az év elejétől. Arról az épületről van szó, mely a Fő utcán található a Búcsi Elektro üzlettel szemben. Az épület a város tulajdonát képezi és sajnos rossz műszaki állapota miatt több éve kihasználatlanul állt. A volt városvezetés az épületet fölösleges vagyonként kezelte, megpróbálta azt eladni, de ez szerencsére nem sikerült.

A lehetőségek mérlegelése után 2016-ban az épület felújítása mellett döntöttünk üzlethelységek és turizmust szolgáló helységek kialakítása céljából.  A felújítás levezetésével a városi tulajdonban lévő Enerbyt céget bíztuk meg, amely kidolgoztatta a tervdokumentációt, majd bebiztosította a felújítási munkákat. A projekt részben banki kölcsönből valósult meg. A felújított helyiségek bérbeadása már előre megtörtént, ez egyúttal a kölcsön megítélésének feltétele volt. A felújítás megtérülésének időtartama 15 évre várható.

Polgármesterként a városi ingatlanok megalapozatlan eladása ellen vagyok. Ezért tölt el nagy örömmel, hogy az említett épület a Fő utca egyik legszebb ingatlanává vált. Köszönetemet fejezem ki  a képviselő-testületnek mely az épület felújítást maradéktalanul támogatta.   

 

Szabó Eugen, polgármester

Polgármester szemszögéből a nyári turista idény témára

Teljes erővel indul a nyári turista idény. Színesen pompáznak a virágágyások, megtisztultak a közterületek a zöldövezeteken pedig rendszeres karbantartás folyik. A vállalkozók is megnyitották a nyári teraszaikat.

Igaz, hogy feszes munkatempóban, de sikerült elvégezni a termálvíz- és a villanyvezetékek földbe helyezését a Wellness építésénél, így a fürdő korlátozás nélkül üzemel. Az építkezés viszont gőzerővel folyik tovább. A tervek szerint július végéhez leszerelik az építkezéshez használat toronydarut.

Azonban elégedetlenségemet kell, hogy kifejezzem a Turisztikai Információs Iroda működésével kapcsolatban, melyet jelenleg a Dunamente TDM irányít. Többek között ez is az egyik oka volt annak, hogy kezdeményeztem a szervezetből való kilépésünket. Hat képviselő támogatta az elképzelést, de ez nem volt elég a döntéshez.

Úgy gondolom, városunk az idei nyárra jól fel van készülve. Minden párkányinak, csakúgy, mint az idelátogató vendégeknek kellemes, élményekben gazdag nyarat kívánok!

 

Szabó Eugen, polgármester

A polgármester szemszögéből a műanyag hulladékok és gumi alapú hulladékok feldolgozása Párkányban témára

 

Tisztelt Párkányi és Párkány környéki lakosok!

 

A Párkányi Városi Hivatal 2017. május 2-án a Hospodárske noviny szerkesztője által a hivatalnak küldött email-ből  értesült a műanyag hulladékot  és a gumi alapú hulladékot feldolgozó üzem építésének új szándéknyilatkozatáról, mely a GREEN PARK  ŠTÚROVO nevet viseli. A Szlovák Köztársaság Könyezetvédelmi Minisztériumától kapott információ alapján  ezen befektetési szándékra  le kell folytatni a környezetre  gyakorolt hatásvizsgálati eljárást.  A véleményezési folyamatot a városi hivatal 2017. május 3-án kezdte el.

Sosem titkoltam, hogy támogatom azokat a lépéseket, amelyek új ipari létesítmények telepítéséhez vezetnek városunkban. Azonban, nagyon zavar az a fokozott erőfeszítés – sajnos, néhány képviselő részéről is - hogy úgy tüntesse fel ezt a beruházást, mintha ahhoz a polgármesternek személyes érdekei fűződnének és azt mindenáron keresztül akarná vinni. Ez így nem igaz. Egyedüli célom az, hogy úgy lépjek fel, ahogy azt városunk érdekei kívánják. Ismételten kérem a lakosságot és a képviselő-testületet, hogy az említett projektet ne kapcsolják össze a nevemmel.

Meg vagyok győződve arról, hogy a jó együttműködés alapja a nyitott gondolkodás és az egymás iránti tisztelet. Ezek az értékek az önkormányzat működésének nélkülözhetetlenek elemei.  Az utóbbi időszakban,  főleg a szociális médiákon, sok illetlen megnyilvánulást tapasztaltam, amelyek sértőek és rágalmazóak voltak. Mindenkit arra kérek, hogy ne vegye figyelembe ezeket a megnyilvánulásokat. 

Továbbra is a nyílt és konstruktív, az illem határait nem túllépő párbeszéd híve vagyok. Úgy gondolom, hogy a minőségileg megfogalmazott nézetek és gondolatok, amelyek az objektív és igaz információkon alapulnak, hasznára vállnak nemcsak a városnak, hanem a közvetlen környezetének is. Szívesen állok rendelkezésükre egy személyes megbeszélés alkalmával. Kérem vegyék fel velem a kapcsolatot és egyeztessenek időpontot a 036/2851307-es telefonszámon, vagy jöjjenek be a hivatalba előzetes egyeztetés nékül, szerdánként 15.00 és 17.00 óra között.

 

Párkány, 2017. május 4.

Ing.  Szabó Eugen, polgármester

erbbbbb.PNG

A polgármester szemszögéből a Dunamente TDM témára

 

A testület április 10-i testületi ülésére ismét a képviselők elé terjesztettem beadványomat a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsmentből való kilépésre.

Az eredeti elképzelés szerint ennek a szervezetnek kellene irányítania az idegenforgalmi marketing és propagációs feladatokat. Az éves tapasztalat azonban megmutatta, hogy hatékonyabb lenne, ha Párkány a saját kezébe venné ezt a tevékenységet. Ezért javasoltam a szervezetből való kilépést.

Beadványomat csak 6 képviselő támogatta. A javaslat elfogadásához 2 szavazat hiányzott. Itt jegyzem meg, hogy a javaslat ellen 2 képviselő szavazott. Ennek értelmében a témában nem született jogerős döntés.

Párkány város a többi tíz taggal (Komárom, Izsa, Pat, Karva, Dunamocs, Muzsla, VADAS Kft., WELLNESS Kft. Pat, Pat Fürdő Kft., DREAM Kft.) együtt továbbra is a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsment tagja marad.

Párkány idegenforgalmának minőségi növelése érdekében a nehezebb utat választottuk. Az, hogy harcolni fogok a város érdekeiért ebben a felállásban is, több mint nyilvánvaló.

 

Párkány, 2017. április 18.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

erbbbbb.PNG

Párkány Város is csatlakozott a Duna kulturális identitás megerősítésére irányuló projekthez

 

Az idegenforgalom és az oktatás révén létrejövő regionális hállózat kiépítésére irányul a DANUrB (DANube Urban Brand) nevet viselő nemzetközi projekt, melynek célja a Duna kulturális identitásának és szolidaritásának megerősítése.

A projekt fő célkitűzése az ún. „Dunai Kulturális Promenád“ létrehozása, mely összekapcsolja és egy közös márkanév alatt futó turisztikai desztinációban egységesíti a Duna mentén található összes közösséget, tematikus útvonalakat és fejlődési lehetőségeket kínál. A közös márkanév alkalmazása hozzájárulna a turisták és a vendégéjszakák számának növekedéséhez. A DANUrB céljai között szerepel továbbá a Duna menti kis- és középvárosok kihasználaltlan kulturális örökségének és más forrásoknak, mint pl. ipari örökségek, kommunista időszak örökségei, erődítmények, kereskedelmi hállózatok nyomai, élő kulturális hagyományok feltárása. 

Az együttműködés során a következő tevékenységek lesznek realizálva: kulturális és történelmi örökségek kutatása, DANUrB stratégia kidolgozása, „Dunai Kulturális Promenád“ hállózat létrehozása, kulturális és történelmi adatok elérhetősége mobil applikáción keresztül és az elért eredmének tesztelése a gyakorlatban pilot aktivitások szervezésével.  

A DANUrB projekt az Interreg Duna Transznacionális Program (2014-2020) keretében valósul meg a  2017. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban.

A projekt koordinátora a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), második legnagyobb partnere pedig a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. A projektbe a hét Duna menti ország (Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária) képviseletében összesen harminckilenc intézmény kapcsolódott be.

A projekt finanszírozása európai úniós forrásokból (Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERDF és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz – IPA II.) történik.

(VH)

 

 

 

 

 

 

 

Párkány város polgármesterének sajtóközleménye - Lemondás a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsmentben betöltött elnöki posztról és igazgatótanácsi tagságról

A Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) 2015 novemberében jött létre hét önkormányzat és négy turizmussal foglalkozó vállalkozás képviselőinek közös megegyezése alapján a turizmus támogatásáról szóló Tt. 91/2010 törvény értelmében. A csoportosulás célja az egységes marketing tevékenység bebiztosítása és a térség népszerűsítése szem előtt tartva a turizmus további fejlődését és fenntarthatóságát, továbbá a regionális turizmus fejlesztésre szolgáló állami támogatások lehívása. Ezt jó dolognak tartottam, és ezért támogattam a szervezet létrehozását.

A tizennégy hónapos együttműködés során viszont több nézetkülönbség is megmutatkozott a tagok között, mely már-már hátráltatta a szervezet hatékony működését. A Dunamente TDM jelen szerkezetében túl nagynak és turisztikai szemmel nézve nagyon heterogénnek mondható, mely komplikálttá és nehézkessé teszi a szervezet működését.

Elemezve a kialakult helyzetet, javaslatot tettem a képviselő-testületnek Párkány kilépésére. Kértem a jóváhagyást, illetve, hogy mérlegelje a testület egy saját, kisebb régiót felölelő TDM szervezet megalakítását. A 2017. február 14-i soros ülésen a képviselő-testület elnapolta a döntést, és kérte a szervezet ügyvezető igazgatóját a szervezet tevékenységéről szóló anyag kidolgozására a következő soros (áprilisi) ülésre.

Mivel nekem több kérdésben is eltérő a nézetem, ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a Dunamente TDM-ben betöltött elnöki posztomról és az igazgatótanácsi tagságomról. 2017. február 24-én a Dunamente TDM közgyűlése elfogadta döntésemet, és megválasztotta az új elnököt és az új igazgatótanácsi tagot.

Az áprilisi soros képviselő-testületi ülésig Párkány város a többi tíz taggal (Komárom, Izsa, Pat, Karva, Dunamocs, Muzsla, VADAS Kft., WELLNESS Kft. Pat, Pat Fürdő Kft., DREAM Kft.) együtt biztosan a szervezet tagja marad. A Dunamente TDM-mel való együttműködéstől természetesen nem határolódom el a jövőben sem.

 

Párkány, 2017. március 7.

Ing Szabó Eugen, polgármester

Párkány Város polgármesterének sajtóközleménye a Nánai út újjáépítésével kapcsolatban

 

A Nánai út, mely a város beépített szakaszán halad keresztül, jogosan a város egyik legtöbbet kritizált útja. A kritika tárgyát legtöbbször az útburkolat és a járdák állapota, az esővízelvezetők hiánya, illetve az útpadka rendezetlensége képezi. Naponta többszáz gépjármű halad keresztül ezen a szakaszon, javarészt kamionok, autóbuszok és személygépkocsik. A közlekedés részesei a biciklisek is, akiket leggyakrabban -  főleg az esős időszakban -  az úttest leromlott állapota nyugtalanít.

Nemzetgazdasági és forgalmi szempontból ez az útszakasz első osztályúként van nyilvántartva, és fenntartása a Szlovák Útkezelő Vállalat (Slovenská správa ciest) hatáskörébe tartozik.

Örömteli hír, hogy a Nánai út rekonstrukciója elmozdult a holtpontról. A Szlovák Útkezelő Vállalat legfrissebb információi szerint az építkezés az „Integrált infrastruktúra operatív program” keretből finanszírozott projektek közé lett besorolva. A Szlovák Útkezelő Vállalat készíti elő a kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési pályázatok kiírását. A város ezzel párhuzamosan indítja el a járdák megtervezését és kivitelezését, melyeket saját forrásból fog finanszírozni.

Reális az esély, hogy a párkányiak álma a közeljövőben valóra váljon.

Párkány, 2017. február 22.

Ing. Szabó Eugen, polgármester


Naptár


Csütörtök blog

webygroup

Slovenská verzia
English version

31426698

2018.04.27 van
Főoldal