Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje

A menetrend szerinti autóbusz-közlekedés ideiglenes szervezési rendje

Párkány városában a körforgalmú útkereszteződés építése idején

2018. április 3-án, kedden 9:00 órától –

2018. április 30-án, hétfőn 16:00 óráig

 

A helyközi autóbuszok Nána, Kéménd, Zselíz, Léva irányába

a Párkány, autóbuszmegálló – Szent Imre utca (ellenirányban Tűzoltó utca) – Sobieski utca – Garamkövesdi út – Bekötő út – I/76-os sz. főút

útvonalon közlekednek, így a lezárás ideje alatt egyik irányban sem szolgálják ki a

Kaszárnya, a Nánai út és a Fő u., posta / Bocskai u. megállókat.

A helyi autóbuszok a Zrínyi utca – Bocskai utca – Fő utca útvonalon közlekednek.

Az 1-es sz. helyi autóbusz, valamint a 3-as sz. helyi autóbusz érintett járatai a Fő u., posta megállót a Fő utca 55-ös h.sz. előtt kihelyezett ideiglenes megállóban szolgálják ki.

Az 2-es sz. helyi autóbusz, valamint a 3-as sz. helyi autóbusz érintett járatai kiszolgálják

a Bocskai u. megállót is.

HÍV AZ ISKOLA - BEÍRATKOZÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. ÉVFOLYAMÁBA

Kedves szülők és törvényes képviselők!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a tanköteles gyermekek általános iskola első évfolyamára történő beíratása 2018. április 5-én és 6-án 8.00 - 17.00 óráig lesz az iskolák székhelyén: Alapiskola (szlovák tanítási nyelvű), Ady utca 6 Párkány; Ady Endre Alapiskola (magyar tanítási nyelvű), Ady utca 9 Párkány. 

Kérjük, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a személyazonossági igazolványukat.  

Az ide vonatkozó érvényes jogszabály értelmében az összes olyan gyermeket, aki 2018. augusztus 31-éig betölti a hatodik életévét, be kell íratni az általános iskola első évfolyamába, függetlenül attól, hogy a gyermek iskolaérett-e. A gyermek tankötelezettsége megkezdésének elhalasztásáról szóló határozatot az iskola igazgatója hagyja jóvá a gyermek törvényes képviselőjének kérvénye alapján.  

Amennyiben tanköteles gyermekükkel külföldön élnek, illetve külföldre szándékoznak költözni, gyermeküket akkor is be kell íratni a szlovákiai állandó lakhely szerinti ú. n. törzsiskolába. Ebben az esetben az iskola igazgatója a gyermek törvényes képviselője kérésére határozatot ad ki az egyedi módon történő tankötelezettség teljesítéséről.   

 

 

HOGYAN SZABADULJUNK MEG A LOMOKTÓL? Az összegyűjtésre és az elszállításra ÁPRILIS-ban kerül sor

A tavaszi takarítás keretén belül Párkány városa ismét megszervezi a családi házaktól és a lakótelepi lakásoktól a nagydarabos hulladék (öreg bútorok, valamint azok darabjai, kanapék, matracok, szőnyegek, ajtók, ablakok, radiátorok stb.) gyűjtését és szállítását.

 

Kérjük kedves lakosainkat a következő alapszabályok betartására:

 •  tartsák be a gyűjtés ütemtervét,
 • a családi házak tulajdonosai és lakói a nagydarabos hulladékot a reájuk vonatkozó ütemterv szerint, legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig helyezzék ki az ingatlan elé oly módon, hogy az ne akadályozza a forgalmat és a gyalogosok közlekedését,
 • a lakótelepeken keletkező nagydarabos hulladékot kizárólag erre a célra kihelyezett nagykapacitású konténerekbe rakják,
 • ne keverjék össze a nagy darabos hulladékot a zöld hulladékkal,
 • ne rakjanak ki apró építkezési hulladékot, elektronikus hulladékot és veszélyes hulladékot.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

 

HARMONOGRAM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU

A NAGYDARABOS HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK ÜTEMTERVE

Rodinné domy v uliciach

A következő utcák családi házainál

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

 

10. APRÍL

 

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová,  M. Zrínskeho

11. APRÍL

 

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

 

12. APRÍL

 

 

Bytovky v uliciach

A következő utcák lakótömbjeinél

F. Rákocziho, Štefánikova – zberný ostrovček č. 4; Bartókova – vedľa vchodu č. 24.; Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad; Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39;

3. – 5. APRÍL

 

Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah; Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva; Nánanská, Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta;

Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova; Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne

 

9. – 11. APRÍL

 

SZELEKTÁLJUK A ZÖLD HULLADÉKOT! Összegyűjtésére és elszállítására MÁRCIUS-ban kerül sor

Értesítjük Párkány Város lakosságát, hogy a tavaszi takarítás keretén belül az idén is megszervezzük a családi házaktól a tavaszi kertimunkák idején nagyobb mennyiségben felhalmozódó kerti zöldhulladék (levelek, fű, gaz, ágak, fűrészpor, fakéreg) gyűjtését és szállítását.

 

Kérjük kedves lakosainkat a következő alapszabályok betartására:

•          A faleveleket, fűkaszálékot, gyomot, fűrészport, fakérget helyezzék zsákokba,

•          Az ágakat vágják össze (maximum 1 m hosszú darabokra), rendezzék el és kössék össze,

•          A fenn leírtak szerint elkészített zöld hulladékot szíveskedjenek az ütemterv szerint legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig kihelyezni az ingatlan elé oly módon, hogy az ne akadályozza a forgalmat és a gyalogosok közlekedését,

•          Tartsák be a gyűjtés ütemtervét,

•          Ne keverjék össze a zöld hulladékot a nagy darabos hulladékkal,

•          Ne rakjanak ki apró építkezési hulladékot, elektronikus hulladékot és veszélyes hulladékot.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

 

HARMONOGRAM ZBERU ZELENÉHO ODPADU

A ZÖLD HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK ÜTEMTERVE

Rodinné domy v uliciach

A következő utcák családi házainál

 

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

 

27. MAREC

 

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová,  M. Zrínskeho

 

28. MAREC

 

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

 

29. MAREC

 

 

 

 

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN – ültessünk fákat!

A Párkányi Városi Hivatal, kommunális szolgáltatások, környezetvédelem és szállítási szakosztálya az idén ismét megszervezi a tavaszi faültetést városunk közterületein. 

Kérjük az önkéntesek és a civil szervezetek képviselőit, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. A facsemetéket a városi hivatal fogja bebiztosítani, az önkéntesek a munkájukkal csatlakozhatnak.

Szándékukat, kérem, jelezzék emailben (oks@sturovo.sk, asistent@sturovo.sk), telefonon (036/2851322, 036/2851307), személyesen a Párkányi Városi Hivatal Vámházköz 2. sz. alatti irodájában.   

Köszönjük, hogy csatlakoznak hozzánk!

VH – kommunikációs asszisztens

 

A Föld napja Párkányban rendezvényünkről bővebben:

Web: www.sturovo.sk

Facebook: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal,

Facebook: Deň Zeme v Štúrove – A Föld napja Párkányban  

NÁNAI ÚT – Aktuális információk

Március 26.: elkezdődnek a Nánai út felújításával kapcsolatos munkák, melyek két fő szakaszra lesznek osztva. Az első szakaszban kerül sor a körforgalom megépítésére, mely várhatóan július derekáig készül el. A második szakaszban következik a Nána felé vezető út felújítása, mely előreláthatóan június második felében kezdődik és decemberben fog befejeződni. Ezek a terminusok folyamatosan pontosítva lesznek.

Március 26. – Április 3.: ebben az időszakban valósul meg a Zrínyi utcára irányuló letérő kiszélesítése. Ez a munka nem kíván forgalomelterelést, viszont forgalomkorlátozás lesz útszűkület és sebességkorlátozás formájában.

Április 4. – Április 30.: ebben az időszakban az új körforgalmi útkereszteződés városközpont felé eső része épül meg. Ez a munka teljes útlezárást igényel, ami annyit jelent, hogy a kereszteződésről nem lehet majd a Fő utcára lehajtani.  A Comenius utca, Nánai út és a Vadas felé vezető utak használatban lesznek, útszűkületekkel és sebességkorlátozásokkal kísérve.

Kérem türelmüket és megértésüket.

Szabó Eugen, polgármester

A VÍZ VILÁGNAPJA PÁRKÁNYBAN

M E G H Í V Ó

A Nyugat-szlovákiai Vízművek, R.t. és Párkány Városa

szeretettel meghívják városunk és környéke lakosait

A VÍZ VILÁGNAPJA

alkalmából szervezett rendezvényre, mely

csütörtökön, március 22-én 9.00 és 12.00 óra között lesz Párkányban a sétálóutcán.

Program:

a párkányi alapiskolások számára meghirdetett képzőművészeti verseny kiértékelése

*

a lakosok által hozott a helyi kutakból származó víz keménységi fokának és nitrát-tartalmának a bevizsgálása

*

 diagnosztikai berendezések kiállítása és gyakorlati bemutatója

*

hibaelhárítás demonstrálása, csövek bekötésének, vízcsatlakozók kiépítésének, valamint szennyvízvezeték tisztításának bemutatója

A kútvíz elemzése: Ebből az alkalomból a Nyugat-szlovákiai Vízművek alkalmazottai ingyenes elemzést fognak végezni a lakosok által hozott a helyi kutakból származó mintákon, melynek során a víz keménységi fokát, illetve a vízben található nitrátok mennyiségét fogják tesztelni. A kútvíz elemzéséhez elegendő 500 ml (fél liter) vizet hozni egy tiszta, a tesztelésre szánt vízzel jól átöblített műanyag palackban. A mintavételezés előtt a vizet jól ki kell engedni, hogy frissre cserélődjék. Amennyiben a kutat már rég nem használták, akkor a vizet addig kell folyatni, míg zavarossága el nem múlik.

Végül, de nem utolsósorban a résztvevők szakszerű információkhoz juthatnak a víz fogyasztási célra történő alkalmasságáról.

A Nyugat-szlovákiai Vízművek, R.t. gyártási részlegének alkalmazottai szívesen állnak az Önök rendelkezésére, és készen állnak megválaszolni a víztermeléssel, vízellátással és víztisztítással kapcsolatos kérdéseket, illetve tájékoztatni Önöket a vízművek által az ügyfeleknek nyújtott más tevékenységről és szolgáltatásról. 

www.zsvs.sk

www.sturovo.sk

Testvérvárosi együttműködés Bruntál városával a sport területén

Látogasson el a VSE Párkány weboldalára, ahol több más információ kiséretében betekintést nyerhet a két város labdarúgó szakosztályai - MŠO Štúrovo a FC Slavoj Olympia Bruntál -  között az elmúlt három hónap során megvalósult együttműködéséről. 

Teljes terjedelemben a: http://msosturovo.sk/2018/02/fontos-egyuttmukodes-parkany-es-bruntal-kozott/?lang=hu

Polgármester szemszögéből - Érthetetlen logika

i_4918752.jpg

Az uniós forrásokból történő pénzbeli támogatásokról szóló törvény előírja, hogy a vidékfejlesztésre szánt támogatások csak az ú.n. helyi akció csoportokon (továbbiakban csak HACS) keresztül érhetőek el. Tehát aki dotációt akar kapni vidékfejlesztésre annak egy HACS-ba kell tartoznia. Mivel Párkány nem volt része ilyen HACS-nak 2015-ben társult a zselízi székhelyű Alsó-Garammenti Fejlesztési Társuláshoz. A mezőgazdasági minisztérium tavaly novemberben ismertette, hogy ez a társulás nem került bele az országos HACS hálózatba, ami annyit jelent, hogy nem is igényelhet uniós forrásokat vidékfejlesztésre.

Az én egyszerű észjárásom azt mondja, hogy ha már ez így történt, akkor nem megalapozott, hogy továbbra is a fent említett társulás tagjai maradjunk, nem is beszélve arról, hogy mindez költségekkel is jár – ebben az évben a tagsági díj kb. 10 000 EUR lesz. Az önkormányzati törvény értelmében a kilépésről a képviselő testület jogosult dönteni, ezért a februári ülésen erre javaslatot tettem. Meglepetésemre a 10 jelenlévő képviselőből mindössze három támogatta ezt a javaslatot, heten tartózkodtak – így a kilépésről nem született döntés. Nem értem ezt a fajta képviselői gondolkodást.

Szabó Eugen, polgármester

Méghívó

SKRÝVAČKA – BÚJÓCSKA – HIDE AND SEEK

A Mária Valéria híd szolgálatos hídőre, Amanda Wolf szeretettel meghívja Párkány és környéke lakosait a SKRÝVAČKA – BÚJÓCSKA – HIDE AND SEEK című kiállításának megnyitójára.

Bővebb információ a csatolt plakáton.

Amennyiben tetszett Önnek a tájékoztató, illetve inspirálta Önt, akkor kérjük ossza meg barátaival a facebookon.  Köszönjük.

https://www.facebook.com/events/397894934015267/

 

letöltés Hideandseek_AmandaWolf.pdf Hideandseek_AmandaWolf.pdf (173.1 kB)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Kedves párkányi és Párkány környéki lakosok!
Kedves „Źihadielko” rajongók Párkányból és a világ különböző tájairól!

Engedjék meg nekem, hogy Párkány városa és jómagam nevében is kifejezzem nagy köszönetemet mindenkinek, aki bekapcsolódott a szavazásba és a kampányba.
A Lidl üzletlánc közleménye szerint a közjegyző által hitelesített eredmények és a szavazás végeredménye legkésőbb március 14-én lesz nyilvánosságra hozva.

Ing. Eugen Szabó, Párkány város polgármestere

Párkány Város szociális szolgáltatásainak közösségi terve - Kérdőív

Tisztelt lakosaink!

A Párkányi Városi Hivatal Szociális Szakosztálya a 2018-2023 közti időszakra vonatkozó Szociális Szolgáltatások Közösségi Terv előkészítése kapcsán kéri az Önök együttműködését. Ezen anonim kérdőív kitöltésével lehetőségük nyílik bekapcsolódni a közösségi terv előkészítési folyamatába. Az Önök segítségével hatékonyabban tudjuk felmérni az eddig nyújtott szolgáltatások minőségét. A kérdőívekből nyert adatok kizárólag a közösségi terv elkészítéséhez lesznek felhasználva. Köszönjük, hogy időt szakítottak a kérdőív kitöltésére!

 

https://docs.google.com/forms/d/1vm7ISGHlQ4KD3B6TPOEiqxKPDaGxefKcNnXo_QhIma4

 

 

A polgármester szemszögéből - Valósággá válik a Nánai út rekonstrukciója

i_4918752.jpg

 

A polgármester szemszögéből

Valósággá válik a Nánai út rekonstrukciója

Csaknem egy évvel ezelőtt jelentős fordulat állt be a Nánai út felújításának ügyében, amikor a közlekedésügyi minisztériumban olyan döntés született, miszerint a szóban forgó út újjáépítése bekerült az „Első osztályú utak kereszteződéseinek rekonstrukciója“ nevet viselő projektcsomagba. Örömömre szolgált, hogy Érsek Árpád miniszter úr többször is érdeklődést mutatott a projekt helyzetéről, ami mindig új reménnyel töltött el bennünket. Örömmel nyugtáztuk, hogy a dokumentáció fokozatosan minden ellenőrzésen átment, mely szükséges volt ahhoz, hogy az az említett felújítás megvalósítására szánt európai uniós pénzforrások rendelkezésre álljanak. Fontos feladat volt továbbá a közbeszerzési folyamat és az azt követő ellenőrzések lebonyolítása. Minden rendben zajlott és mára kijelenthetjük, hogy a felújítási munkálatok elkezdődhetnek.

A beruházó (Szlovák Útkezelő Vállalat) és a kivitelező (Cesty Nitra R.t.) által megkötött szerződés 2017. december 28-án lépett hatályba. Az építési területet a kivitelező 2018. január 19-én vette át. Ezekben a napokban zajlik a munkák ütemtervének az aktualizálása, ezt követi majd a közművek kijelölése, illetve néhány fa is kivágása kerül. Az elkövetkező hetekben a kivitelező bevonul a munkaterületre, elhelyezi ott konténereit, raktárjait és munkagépeit. Ezekután elkezdődik a várva várt építési folyamat.

A szerződés értelmében a felújításnak 2019. március 28-áig kell elkészülnie.  

Ez azonban egy nehéz lecke lesz mindannyiunk számára. Meg kell oldanunk a nyári csúcsforgalmat és teljesen át kell szerveznünk a vásárt. A felújítással egyidőben szeretnénk megoldani a járdaszakaszok megtervezését és a vízművekkel karöltve a vízvezeték komplett cseréjét.  

Az érintett ingatlanok tulajdonosai kénytelenek lesznek a felújítási munkálatok tartama alatt több változással és nehézséggel is megbirkózni. Nyilvánvalóan komplikált lesz bejutni egyes telkekre, valószínűleg parkolási gondok is felmerülnek és megjelenhetnek más váratlan problémák is. Ezügyben kérem viszont a lakosok türelmét. Biztosítok mindenkit arról, hogy minden erőfeszítésünkkel azon leszünk, hogy ezt a rekonstrukciót teljes felelőséggel kezeljük és az valóban mindenkit szolgáljon.    

Ing. Szabó Eugen, polgármester

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN - FOTÓVERSENY

Ez év tavaszán ismét megünnepeljük a Föld napját Párkányban. Ebből az alkalomból különféle aktivitásokat kínálunk Önöknek, kedves Párkányiak. Célunk, hogy kínálatunkból minden korosztály megtalálja a magának legmegfelelőbbet.

FOTÓVERSENY – A fényképészet megszállottja? Szerencsét próbálna egy versenyben? Kreatívan gondolkozik a kompozíció megalkotásában? Ebben az esetben ez a verseny Önnek szól! Kapcsolódjon be fotóversenyünkbe, melyet az „Élet Párkányban és szűkebb vidékén fotós szemmel” hirdettünk meg. Versenykategóriák:

A1 – fekete-fehér - Élet Párkányban és szűkebb vidékén,

A2 – fekete-fehér - Duna, a folyó, mely összeköt,

B1 – színes - Élet Párkányban és szűkebb vidékén,

B2 – színes - Duna, a folyó, mely összeköt.

Egy szerző akár mind a négy kategóriában is versenyezhet. Kérjük, hogy a versenyfotókat (kategóriánként max. 3 kép) szíveskedjenek kinyomtatva (A4-es formátum) és digitálisan (min. 2 MB nagyságban és min. 1600 x 1200 px. felbontásban) eljuttatni a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2 sz. alatti épületébe.

Határidő: 2018. április 3., 15.00 óra.

A FÖLD NAPJA PÁRKÁNYBAN – gyűjtsük a PET kupakokat a SZIK-nek

Kedves Párkányiak!

Ez év tavaszán ismét megünnepeljük a Föld ünnepnapját Párkányban. Ebből az alkalomból különféle aktivitásokat kínálunk Önöknek. Célunk, hogy kínálatunkból minden korosztály megtalálja a magának legmegfelelőbbet.

PET KUPAKOK GYŰJTÉSECSATLAKOZZUNK a Párkányi Szabadidőközpont (SZIK) kezdeményezéséhez, amely a KSOH Štúrovo, R.t.-vel karöltve az idén is gyűjti a PET kupakokat és annak bevételét egy fogyatékos gyermek megsegítésére fordítja.

Gyűjtőhelyek Párkányban: óvodák, alapiskolák, középiskolák, művészeti alapiskola, iskolai étkezdék, városháza, városi könyvtár, városi művelődési központ, Danubius mozi, városi sportegyesület, Enerbyt Kft., Vadas Kft., nyugdíjas klub, turisztikai információs iroda, gondozóház a templomnál, KSOH R.t.

Köszönjük a kupakokat!

WELLNESS KÖZPONTTAL BŐVÜLT A VADAS THERMAL HOTEL

A wellness központ ünnepélyes átadására 2018. január 26-án került sor.  A befektető a Vadaš Thermal Resort, melynek egyedüli tulajdonosa Párkány Városa. A Thermal Wellness Hotel vendégei a wellness részleget már január 26-tól látogathatják. Külső vendégek részére ez a szolgáltatás február 1-jétől lesz elérhető.

 

Bővebb információk a mellékelt VADAŠ s.r.o. – VADAŠ THERMAL RESORT sajtóhírben olvashatók, illetve a marketing@vadas.sk email címen kérhetők ki.   

Web: www.vadas.sk

 

KÉPGALÉRIA:

Foto: JURAJ ZSOK PHOTOGRAPHY

A NÁNAI ÚT REKONŠTRUKCIÓJA – AZ ÉPÍTÉSI MUNKATERÜLET ÁTADÁSA

Kedves párkányi és Párkány környéki lakosok!

Kedves városunkba látogatók!

 

Ezúton szeretném Önöket informálni a Nánai út felújításával kapcsolatos, az utóbbi hónapokban történt előrelépésekről. 

A decemberi hónapban lezajlottak a közbeszerzési folyamat utolsó ellenőrzései, melyet követően a Szlovák Útkezelő Vállalat 2017. december 20-án szerződést kötött a Cesty Nitra részvénytársasággal a munka végrehajtására. Ezen szerződés 2017. december 28-án lépett hatályba.  

Örömteli hír, hogy a kivitelező cég az építési munkaterületet 2018. január 19-én jegyzőkönyvileg átvette.

A Cesty Nitra részvénytársaság jelenleg a munkálatok ütemtervén dolgozik, melyből nyilvánvalóvá válik az építkezési munkák kezdési időpontja, illetve a munkák lefolyásának időtartama.

A szerződés értelmében az útfelújításnak 2019. március 28-ával kell befejeződnie.

Ing. Szabó Eugen

polgármester

 

>> KÉPGALÉRIA <<

Lábik János (Párkány, 1933 – Párkány, 2018)

Párkány város lakosai búcsúznak Lábik Jánostól, a Duna, a Garam és az Ipoly mente festőjétől, Párkány város Pro Urbe díja és a Szent István-díj emlékérem tulajdonosától.  

Nyugodjék békében.

27335697_1537672129620245_33856732_o.jpg

Fotó: Gulyás Zsuzsanna, Új Szó

SZAVAZZUNK HOGY MEGNYERJÜK PÁRKÁNYNAK A „ŽIHADIELKO“ GYERMEK JÁTSZÓTERET

Kedves párkányi és Párkány környéki lakosok!

Kedves városunkba látogatók!

Párkány városa ismét bekapcsolódott a „Žihadielko“ gyermekjátszótér létesítésére irányuló projektbe, amelyet a Lidl üzletlánc kezdeményezett.

Ahhoz, hogy a város területén létrejöhessen egy ilyen játszótér két feltételnek kell teljesülnie: az egyik, hogy a városnak saját tulajdonban lévő a játszótér megépítésére alkalmas telekkel kell rendelkeznie, amelyen a megnyert játszótér felépíthető, illetve a saját versenykategóriájában az első vagy a második helyen kell végeznie.  

Párkány városa az első feltételt már 2017 novemberében teljesítette, azzal, hogy deklarálta rendelkezik a megfelelő, saját tulajdonban lévő telekkel.

A második feltétel teljesítéséhez városunknak SZAVAZATOKRA van szüksége. Szavazni már a mai naptól (január 15-től) egészen február 28-áig bezárólag lehet.

SZAVAZZUNK NAPONTA A WWW.ZIHADIELKO.SK WEBOLDALON ÉS NYERJÜK MEG PÁRKÁNYNK A JÁTSZÓTERET!

Az említett weboldalon fellelhető a játszótér leírása és vizualizációja, a szavazás állása és részeredményei valamint további érdekes projekttel kapcsolatos információ is.

Nagyon szépen köszönjük a szavazatokat!

žihadielko banner HU.png

 

MEGHÍVÓ

Az   Érsekújvári Járási hivatal Földgazdálkodási és Erdészeti Szakosztálya találkozóra hívja mindazon földtulajdonosokat, akiknek a Törvénytár 330/1991 számú törvény 15. paragrafusa értelmében ideiglenesen csereföldek lettek kiosztva.

A találkozó terminusa: 2016. január 16 kedd, 9.00 óra

Helyszín: Párkányi Művelődési Központ (Tűzoltó utca 25.sz.)

A találkozó keretén belül ismertetni fogják az ideiglenes csereföldek használatával kapcsolatos törvények módosításait. Az előadás után lehetőség nyílik személyes konzultációra is a szóban forgó témában az Érsekújvári Járási Hivatal Földterületi és Erdészeti szakosztálya alkalmazottjaival. 

 

 

DANUrB PROJEKT – MUNKAÉRTEKEZLETET TARTOTTUNK PÁRKÁNYBAN

Január 10-én szerdán tartotta idei első munkaértekezletét a DANUrB projekt csapata a következő intézmények képviseletében:

 • Szlovák Műszaki Egyetem Pozsony,
 • KÉK-Kortárs Építészeti Kst,
 • BME- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és
 • Párkányi Városi Hivatal

Megtárgyaltuk a 2018-as évre szóló aktuális együttműködési feladatokat valamint megvitattuk Párkány és Esztergom  testvérvárosok intézményeinek és civil szervezeteinek bevonását a DANUrB projektbe.

Örvendetes hír, hogy Párkány és Esztergom városok a BME és a KÉK közreműködéséval az idén is lmegrendezik a DUNA NAPOK rendezvényt.

 

Foto: Ján Legény – STU Bratislava

2018-01-10 DANUrB working group meeting in Štúrovo.jpg

ÚJÉVI FOGADÁSON SZLOVÁKIA KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÉNÉL

Párkány Város polgármestere Ing. Szabó Eugen január 10-én szerdán részt vett a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) polgármestereinek a köztársági elnökkel, Andrej Kiskáva való újévi találkozóján.

2018-01-10 Prijatia u prezienta SR ZMENŠENÉ IMG_20180110_114049.jpg

ÉLŐ KARÁCSONYI FENYŐK BEGYŰJTÉSE

Kedves Párkányiak,

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Párkány városa az idén januárban is biztosítja a karácsonyi fenyők szervezett gyűjtését és elszállítását a családi házaktól és a lakótömböktől.   

Kérjük Önöket, hogy a fenyőfákról szedjék le a díszeket és a dekorációt. A fákat tegyék ki a családi házak elé, hozzáférhető helyre, legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig. A lakótelepeken élők a karácsonyfákat a kommunális hulladék gyűjtésére fenntartott kuka edények mellé helyezhetik ki. Az elszállítás az alábbi ütemterv szerint fog történni.

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük és a 2018-as esztendőre kívánunk Önöknek jó egészséget és sok sikert a magánéletben és a szakmában egyaránt!

 

Párkányi Városi Hivatal

 

BYTOVÉ DOMY - harmonogram zberu/LAKÓTÖMBÖK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

8. január 2018

Želiarsky svah, F. Rákocziho, Štefánikova, Bartókova, Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad

12. január 2018

Komenského, Orechova, Sv. Štefana, Nánanská a Kasárenská

22. január 2018

náhradný termín

Želiarsky svah, F. Rákocziho, Štefánikova, Bartókova, Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad

26. január 2018

náhradný termín

Komenského, Orechova, Sv. Štefana, Nánanská a Kasárenská

 

RODINNÉ DOMY - harmonogram zberu/CSALÁDI HÁZAK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

9. január 2018

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

10. január 2018

Balassiho, Kossúthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

11. január 2018

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

23. január 2018

náhradný termín

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

24. január 2018

náhradný termín

Balassiho, Kossúthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

25. január 2018

náhradný termín

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

ADVENT PÁRKÁNYBAN - A 4. ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

Az adventi koszorúnkon ég a negyedik gyertya is. Egyre erősödik a fény, mely jelzi, hogy nincs messze karácsony ünnepe. Holnap ünnepeljük az év legszebb napját a Szent estét.

 

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy meghívásunkat a negyedik gyertya meggyújtására elfogadta Szekér Lili néni, városunk legidősebb lakosa, aki a mai napon töltötte be a 100. életévét. A negyedik gyertya a Betlehemi Békelángról lett meggyújtva.

 

Köszönetünket fejezzük ki a Szent Cecília énekkarnak a gyönyörű adventi énekekért.

 

Köszönjük Szűcs Lizának, hogy elénekelte a Csendes éjt magyar nyelven!

 

Nagyon szépen köszönjük Szajkó Darinának a 68. sz. Apor Vilmos cserkészcsapat parancsnokának, hogy elhozta a Betlehemi Békelángot az adventi koszorúnkhoz.

 

>> KÉPGALÉRIA <<

ADVENT PÁRKÁNYBAN - A 3. ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

Az adventi koszorún már három gyertyaláng ég, melyek fényt hoznak és beragyogják az adventi időszak elkövetkezendő napjait.  Fényt hoznak, mely a sötétségben világít, de a sötétség nem nyeli el.

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívásunkat a harmadik gyertya meggyújtására elfogadta Vércse Miklós, nyugdíjas pedagógus, Párkány város Pro Urbe díjasa, a Mária Valéria Híd Emlékérem birtokosa, Madách nívódíjas műfordító, író, aki tagja a Szlovákiai Magyar Írók társaságának és a budapesti Magyar Írószövetségnek.

A színpadon a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola növedékei és tanárai, valamint a Matica slovenská helyi szervezetének énekkara lépett fel. Szívből köszönjük a művészeti alapiskola tanárainak a program előkészítését, valamint a növendékeknek, hogy méltóan képviselték az iskolát. Nagyon szépen köszönjük a Matica slovenská párkányi szervezetének, hogy betanulták és előadták műsorukat. 

Köszönetünket fejezzük ki a CSEMADOK helyi szervezete mellett működő SZIVÁRVÁNY énekkarnak az adventi koszorúnál előadott művekért.

>> FOTOGALÉRIA <<

ADVENT PÁRKÁNYBAN – A 2. ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

Az adventi koszorún már ég a két gyertyaláng, melyek fényt visznek az adventi időszak elkövetkezendő napjaiba és beragyogják azt.

A mai vasárnapon a színpadon kultúrműsorral a párkányi alapiskolák tanulói léptek fel: Základná škola, Adyho 6; Ady Endre Alapiskola, Párkány; Speciális Alapiskola, Párkány. Nagyon szépen köszönjük az igazgatónőknek, pedagógusoknak és a fellépőknek.

Az adventi koszorúnál hallható műveket a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola gyermekkara és a Stilla Pectus kórus adták elő. Köszönetünket fejezük ki az igazgatónőnek, a fellépőknek, a zongoristáknak és az iskola pedagógusainak.

Köszönjük a Párkányi Gimnázium diákjainak Szilva Angelikának és Filip Srnkának, hogy elvállalták a konferálást.

Közérdekű közlemény - HULLADÉK BEGYŰJTÉSI ÜTEMTERV 2018

A Párkányi Városi Hivatal ezúton tájékoztatja a családi házakban lakókat, illetve a családi házak tulajdonosait, hogy a 2018-as évre szóló hulladék begyűjtési ütemtervet a decemberi hónap folyamán a postaládákba fogja eljuttatni. 

 

VH

A polgármester szemszögéből - A város területrendezési tervének megváltoztatása

20150612szabo - kruh3.pngA városi képviselő-testület rendkívüli ülésén, november utolsó napján megvitatta és elfogadta a város területrendezési tervének változásait. Ezt megelőzően 2013-ban módosítottak rajta. Ezidő óta számos előírás változott, melyeket be kellett dolgozni a jelenlegi módosításba. Viharos vitát váltott ki ugyanakkor az a változás, amit Benyó képviselő asszony kezdeményezett még a plénum márciusi ülésén,s a jogszabályi előírások kereteit feszegetve került jóváhagyásra. A változás lényege bizonyos tevékenységek tiltása az egész város területén, különösen ott, ahol ipari tevékenységet végeznek. A tiltást a képviselők a következőképpen fogalmazták meg:

Nem engedélyezni bárminemű olyan berendezés elhelyezését, mely hulladékot hőkezeléssel dolgoz fel és más, a környezetet szennyező és a lakosok egészségét károsító vagy veszélyeztető berendezést.

Több képviselő azzal érvelt, hogy ezzel kívánják megakadályozni az égető megépülését. Az ipari park területén működő cégek képviselői bár megértésüket fejezték ki a képviselők ezirányú törekvése iránt, egyúttal rámutattak arra a tényre, hogy a megfogalmazás a fentebb említett formában majd minden ipari tevékenységet veszélyeztet, sőt a sok éve létező cégek működését is kérdésessé teszi.

De talán nem is ez a legrosszabb. Jogosan merül fel ugyanis annak gyanúja, hogy a fenti lépéssel tulajdonosi jogok sérülnek, s a város csillagászati bírságok megfizetésének kockázatát vállalja az esetleges okozott károk miatt.

Nem marad más hátra, mint elgondolkodni  a 9 képviselő döntéséről, akik megszavazták ezt az értelmetlen változtatást és a várost ebbe a felelőtlen és kockázatos lépésbe hajszolták.

 

Ing. Szabó Eugen, polgármester

ADVENT PÁRKÁNYBAN – AZ 1. ADVENTI GYERTYA MEGGYÚJTÁSA

Meggyújtottuk az első gyertyát városunk közös adventi koszorúján és beléptünk a karácsonyra való lelki felkészülés időszakába.

Városunk minden lakosa nevében köszönjük Mons. Magyar Károly esperes-plébánosnak, Hegyi Péter káplánnak és Pólya Csaba nagytiszteletű lelkész úrnak, hogy eljöttek közénk és megáldották, valamint megszentelték városunk közös adventi koszorúját.

Nagyon szép adventi énekekkel örvendeztettek meg bennünket és tették felejthetetlenné a gyertyagyújtás pillanatát a PRIMULÁCSKA gyermekkórus és a VOXSOLARIS kamarakórus tagjai. Köszönjük a fellépőknek és a kórusvezetőnek Hanza Rolandának.

Külön köszönet illeti városunk lakosait, valamint a civil szerezetek képviselőit, kik bármily módon hozzájárultak városunk adventi díszítésének egyedivé tételéhez.

Foto: Bokor Réka - Párkány és Vidéke/ Štúrovo a okolie -> FOTOGALÉRIA

ADVENT PÁRKÁNYBAN 2017

Tisztelt Párkányiak,

hamarosan belépünk az adventi időszakba. Az ADVENT szó jelentése a latin ADVENTUS kifejezésből ered és ELJÖVETELT jelent. Ez a várakozás és a lelki felkészülés időszaka és jelzi karácsony közeledtét.   

Az elmúlt adventi időszakban a koszorú gyertyáinak szétáradó fénye több száz embert vonzott a sétálóutcára. Nagyon örülnénk, ha az idén még többen jönnének el és igazi családias adventi vasárnapokat élnénk át közösen.

Szeretettel meghívjuk Önöket december 3-án, 10-én, 17-én és 23-án a sétálóutcára az adventi koszorúhoz, hogy az adventi gyertyagyújtások felejthetetlen pillanatait közösen éljük át. A városi művelődési központtal, az alapiskolákkal, művészeti alapiskolákkal és civil szervezetekkel karöltve gazdag kulturális programmal várunk mindenkit.  

A karácsonyi rohanást váltsa fel a karácsonyi pihenés!

Kívánjuk, hogy az advent varázsa és megismételhetetlen pillanatai egészen a Szentestéig kísérjék Önöket!

Örülünk az Önökkel való találkozásnak az adventi koszorúnál!

Párkányi Városi Hivatal alkalmazottai

 

 

letöltés advent_2017.jpg advent_2017.jpg (8.1 MB)

Díszítsük fel együtt városunk adventi koszorúját és karácsonyfáját!

Tisztelt Párkányiak,

Tisztelt polgári társulások képviselői,

 

hamarosan belépünk az adventi időszakba. A várakozás időszakába, melyben lelkileg felkészítjük magunk karácsony méltó megünneplésére. 

Az elmúlt két évben az adventi koszorú gyertyáinak fénye több száz embert vonzott a sétálóutcára. Szeretnénk, ha az idén még többen jönnének el és igazi családias adventi vasárnapokat élnénk át közösen. Ha már közös az adventi gyertyagyújtás, akkor miért ne lehetne közös az adventi koszorúnk?  Mi a magunk részéről mindent megteszünk, hogy ez megvalósulhasson. Azon fáradozunk, hogy a koszorú, melyet elkészítünk mindannyiunké legyen. Legyen benne mindnyájunk lelkéből egy kis darab. Legyen ez mindenki adventi koszorúja!

Az adventi koszorú készítésére 2017. november 30-án, díszítésére pedig december 1-én 10.00 órától 15.00 óráig kerül sor. Ugyanezeken a napokon lesz feldíszítve a színpad és az élő fenyőfák.

Bárki (magánszemély vagy polgári társulás) hozzájárulhat a karácsonyi díszítés egyedibbé tételéhez. Kérjük a polgári társulások képviselőit, amennyiben szeretnének egy-egy saját dekorációt elhelyezni a karácsonyfán, a színpadon, vagy az adventi koszorún, akkor jelezzék ezen szándékukat a városi hivatal közszolgálati, környezetvédelmi és szállítási szakosztályán legkésőbb november 20-áig. Magánszemélyek a díszeiket legkésőbb december 1-jén 15.00 óráig hozhatják ki a sétálóutcára. Mi ott leszünk és segíteni fogunk a díszek felhelyezésében és rögzítésében.

FONTOS TUDNIVALÓ: Az idén egy 6 méter átmérőjű koszorút fogunk készíteni. Az adventi koszorúra a gyertyák színéhez illő - lila, rózsaszín, fehér, ezüst, zöld és barna – kellő nagyságú díszek hozhatók. Az ettől eltérő színűeket a fenyőfák és a színpad dekorálására fogjuk felhasználni.  A díszeket a karácsonyi időszak leteltével visszaszolgáltatjuk.

A díszítés szervezését és koordinációját a Párkányi Városi Hivatal végzi. Esetleges felmerülő kérdéseikkel kérjük keressenek bennünket személyesen, e-mailben vagy telefonon.  

Kapcsolattartók:

Ing. Monika Uzsáková, tel. :036/2851322, e-mail: monika.uzsakova@sturovo.sk 

Ing. Agnesa Dudášová, tel.: 036/2851 307, e-mail: agnesa.dudasova@sturovo.sk

 

Örülünk az Önökkel való személyes találkozásnak az adventi koszorúnál!

Városi Hivatal Párkány

Aktivitások színes palettája az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2017 keretén belül

Az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT minden évben szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre abból a célból, hogy felhívják a lakosság figyelmét a fenntartható városi közlekedési módokra, illetve intézkedések és programok foganatosítására ösztönözzék az önkormányzatokat. A kampányba városunk immár harmadik alkalommal kapcsolódott be.

Amennyiben követték hivatalos weboldalunkat és facebook profilunkat, akkor bizonyára emlékeznek a Barangolás a Burdában, Barangolás két keréken és az Ifjúság görgőkön eseményeinkre.  Óvodásaink számára a Zahovay hotel előtti parkolón rollerekkel és pedálos kisautókkal felszerelt közlekedési játszóteret létesítettünk. Azok között, akik szeptember 16-tól szeptember 22-ig a párkányi közösségi közlekedés járműveivel utaztak és leadták menetjegyeiket, kisorsoltunk egy darab egy évre szóló a városi közösségi közlekedés járataira érvényes ingyenes menetjegyet. Szeptember 22-én ingyenesen lehetett utazni a helyi járatokon.

Az idei kampány keretén belül indítottuk útjára próba jellegű projektünket „Utazz velünk ingyenes busszal az iskolába“ címmel amelynek célja ingyenes utazást nyújtani az alapiskolás tanulók számára a városi közösségi közlekedés járatain a 2017/2018-as tanévben.

Városunkban a kampány idei évada két nappal tovább tartott. Az állami ünnepre való tekintettel már szeptember 15-én kezdtünk, amikor a lakosság számára szervezett sportnap volt megtartva. A kampányt a szeptember 23-án megrendezett nemzetközi eseménnyel, a Mária-Valéria hídfutással zártuk. 

Az idei sportnapon Párkányból és környékéről 150 ember vett részt. Köszönjük támogatóinknak: Milada Sečkárová, Ján Březina, Casablanca Restaurant – Ján Bogdány, NYC BURGER – Henrieta Matusová, Komp kávézó – Anna Melegová, Letecký klub Kamenný Most – Ing. Július Bócz, Štúrovský vláčik – Peter Polák.

Köszönjük a lakosságnak, hogy támogatják ezen kezdeményezésünket.

Párkányi Városi Hivatal

 

A képgaléria ITT található.

A polgármester szemszögéből - Óvoda felújítások

Városunk egyik alapfeladata az óvodáskori oktatás biztosítása. Jelenleg 4 óvodai intézményt tartunk fenn, melyeket átlagban 290 gyermek látogat. Felméréseink alapján az öt évvel ezelőtti mélypontot, amikor csak 260 ovisunk volt, végérvényesen magunk mögött tudhatjuk. Sőt, a következő években enyhe emelkedéssel számolunk. A teljesség kedvéért meg kell említeni a városunkban működő egyházi óvodát is, mely 15-20 gyermeknek biztosít oktatást.

Biztos vagyok benne, hogy a fiatal családok egyik fontos szempontja, van-e elegendő és jó minőségű óvoda a városban. Azt érzékeljük, hogy egyre nő az érdeklődés a környékbeli falvak lakosai részéről, sőt, enyhe emelkedést mutat a párkányiak száma is. Ennek tudatában úgy döntöttünk, hogy figyelmünket a két legnagyobb óvodára szenteljük.

A Bartók utcai ovira sikerült uniós támogatást szerezni, melynek köszönhetően az óvoda hamarosan egy új tanteremmel és tornateremmel bővül. Az épület homlokzata is felújításra kerül, illetve új közösségi tereket nyerünk a teraszok befedésével, beépítésével. A felújítás összköltsége várhatóan meghaladja a félmillió eurót. A kivitelezést a jövő év nyarára tervezzük.

A Szövetkezeti sori óvoda a második legnagyobb óvodánk. Városunk több éven át próbálkozott támogatást szerezni a felújítására, sajnos mindmáig hiába. Az év első felében halaszthatatlannak találtuk a felújítás megkezdését. A nyári hónapokban felújítottuk a tantermek vizes blokkjait - teljesen új vízvezetékek, csempék, szaniterek és csaptelepek formájában. Az A pavilonban található konyhában az elektromos vezetékek, fali- és talajcsempék komplett cseréje zajlott, melyet új konyhabútor és páraelszívó berendezés követ. Jelenleg az épület külső felújításához szükséges tervrajzok vannak készülőben azzal a céllal, hogy 2018-ban mindez megvalósításra kerüljön.

A számos műszaki felújítás ellenére a legnagyobb fegyvertényünknek a szakavatott, kedves és megértő személyzetet tartom. Meggyőződésem, hogy fel vagyunk készülve a minőségi oktatásra óvodáinkban. 

 

 Ing. Szabó Eugen, polgármester

A Párkányi Városi Hivatal közleménye – Fontos határidő a vállalkozóknak

A Párkányi Városi Hivatal pénzügyi szakosztálya tudatja a városunkban működő vállalkozókkal (fizikai személy-vállalkozó, jogi személy), hogy

a hulladékgyűjtő edények űrtartalmát és a hulladék elhordását érintő VÁLTOZÁSOKAT

szíveskedjenek legkésőbb 2017. november 30-áig

személyesen bejelenteni a városi hivatalban, 2. emelet, 50. ajtó.

 

A 2018-as évre szóló matricákat és a települési hulladék gyűjtésének ütemtervét december 15-e után fogjuk ajánlott levélen kiküldeni.   

 

Köszönjük!

Párkányi Városi Hivatal

PÁRKÁNY VÁROSA ELNYERTE AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT KERETÉBEN MEGRENDEZETT ORSZÁGOS VERSENY DÍJÁT

A díjat a hatékony tartós intézkedés kategóriában nyertük, mégpedig az alapiskolás tanulók ingyenes utaztatásáért (Utazz velünk ingyenes busszal az iskolába projekt).

Párkány városa az egyike volt annak a 49 szlovákiai önkormányzatnak, kik bekapcsolódtak az idei EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT kampányba. Ebből az alkalomból a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma és a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség az önkormányzatok számára országos versenyt hirdetett az EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT DÍJA elnyerésére. A megmérettetés három kategóriában történt: aktív önkormányzat, hatékony tartós intézkedés, eredeti aktivitás.

A versenybe az idei Európai Mobilitási Hétbe bekapcsolódott városok jelentkezhettek. Egy jelentkezőlapot és a mobilitási hét folyamán megvalósított programokat és intézkedéseket kellett összefoglalni, fotóval igazolni és elküldeni a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség címére“ – magyarázza Ing. Monika Uzsáková a városi hivatal Közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztályának képviselője.

Az értékelőbizottság a beérkezett 20 projektből választotta ki a győzteseket.  Az aktív önkormányzat kategória győztese Skalica városa lett. Az eredetibb aktivitás kategóriában a díjat Trnava városa kapta.  

Ebben az évben harmadszor kapcsolódtunk be az Európai Mobilitási Hét kampányba, melynek keretén belül ingyenes utazási lehetőséget nyújtottunk a párkányi lakhelyű alapiskolás tanulók számára.  Természetesen szükséges, hogy olyan partnerünk legyen, mint az ARRIVA vállalat, akivel sikerült a projektet közösen elindítani és bízom benne, hogy fenntartani is” – mondta Szabó Eugen, Párkány város polgármestere a díjátadó ünnepségen és köszönetet mondott a párkányi szervezőknek, valamint a lakosoknak, hogy támogatták a város kezdeményezését.   

Az Európai Mobilitási Hét minden évben szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre abból a célból, hogy felhívják a lakosság figyelmét a fenntartható városi közlekedési módokra, illetve intézkedések és programok foganatosítására ösztönözzék az önkormányzatokat.

Párkányi Városi Hivatal

 

DSCN4893 - WEB.JPG

Odovzdanie ceny ETM 2017.jpg

 

JÁRDAFELÚJÍTÁS A FŐ UTCÁN

Tudatjuk a tisztelt lakossággal, hogy 2017. október 24-én járdafelújítás veszi kezdetét a Fő utca 35. – 55. közti szakaszon.

Saját biztonságuk érdekében, kérjük, hogy az ellenkező oldalon lévő járdán közlekedjenek.

Köszönjük a türelmüket és az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.

Párkányi Városi Hivatal

 

DSCN4603.jpg

A polgármester szemszögéből - Forgalmi rend az Ady utcában

Évek óta tartó dilemma kísér bennünket az Ady utca, vagy akinek úgy jobban tetszik az iskolák utcája forgalma kapcsán. Reggel az iskolakezdés előtt iszonyatos mennyiségű autó jelenik meg az utcában. Az idők folyamán a legkülönbözőbb forgalmi szabályok voltak kipróbálva. A maguk módján mind működtek viszont egyikük sem volt tökéletes.

Tüzetesen mérlegeltük a különböző változások bevezetésének lehetőségét. Megvizsgáltuk az érvényes forgalmi előírásokat, értékeltük eddigi tapasztalatainkat, illetve közlekedési szakemberek bevonásával kerestük a kivitelezhető átépítések lehetőségeit. Nem találtunk olyan megoldást, ami nem igényelt volna erős kompromisszumot valamelyik fél felé. Ezért úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk a jelenleg érvényes forgalmi rendet, hangsúlyt fektetve a közúti szabályok betartására.

Szeptember folyamán felszólítottuk az arra közlekedő szülőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, főleg, hogy ne álljanak meg a tilosban és vegyék figyelembe az „iskolai övezetet” jelölő táblát. Az iskolákat felszólítottuk, hogy ne szervezzenek buszra való felszállást a kritikus időpontban. Az utca elején és végén rendőrök irányítják a forgalmat, a gyerekek zebrán történő átkelését pedig nyugdíjas segítők felügyelik.

Nagy örömömre sok szülő a távolabbi utcákban állítja le autóját, ahonnan gyalog kíséri az iskolába gyermekét. Ők valóban részesei annak a sok „jó reggelt” köszönésnek és „szép napot” kívánságnak, amelyek az autóablak mögött nem hallhatóak.

Kérek mindenkit, továbbra is legyen közreműködő, türelmes és megértő. A közös erővel elért eredmény időállóbb.

 Ing. Szabó Eugen, polgármester

Hirdetés

Értesítjük a lakosságot, hogy  az újonan épített bérházakban az Űrhajós utca 88 sz. alatt

 2017 decemberében  háromszobás földszinti lakás kerül kiutalásra.

 Érdeklődés esetén a kérvényeket legkésőbb

2017. október  27.-ig kell benyújtani.

 

Bővebb információ a Városi hivatalban, 13.ajtó, illetve

a 036 / 2851 342 telefon számon.

 

nb.JPG

SZELEKTÁLJUK A ZÖLD HULLADÉKOT! Összegyűjtésére és elszállítására NOVEMBER-ben kerül sor

Értesítjük Párkány Város lakosságát, hogy az idén is megszervezzük a családi házaktól az őszi kertimunkák idején nagyobb mennyiségben felhalmozódó kerti zöldhulladék – levelek, fű, gaz, ágak, fűrészpor, fakéreg –  gyűjtését és szállítását.

A faleveleket, fűkaszálékot, gyomot fűrészport, fakérget zsákokba helyezve, az ágakat összevágva (maximum 1 m hosszú darabokra), elrendezve és összekötve, legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig lehet kihelyezni a házak elé, hozzáférhető helyre.

Felhívjuk szíves figyelmüket és kérjük, hogy  a gyűjtés napján a házak elé csak zöld hulladékot helyezzenek ki! Tilos a nagydarabos hulladék, apró építési hulladék, elektronikus hulladék és a veszélyes hulladék kihelyezése.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Párkányi Városi Hivatal

 

HARMONOGRAM ZBERU - A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

7. november 2017

Utorok – Kedd

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

8. november 2017

Streda - Szerda

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

9. november 2017

Štvrtok - Csütörtök

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

HOGYAN SZABADULJUNK MEG A LOMOKTÓL? Az összegyűjtésre és az elszállításra OKTÓBER-ben kerül sor

Értesítjük Párkány Város lakosságát, hogy az idén is megszervezzük a családi házakban és a lakótelepi lakásoban keletkező lomok (nagydarabos hulladék) gyűjtését és szállítását. Nagydarabos hulladéknak minősül minden olyan feleslegessé vált hulladék, amely méretét tekintve nem tárolható az ecélra kijelölt közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényekben. Ilyenek például: öreg bútorok valamint azok darabjai, kanapék, matracok, szőnyegek, ajtók, ablakok, radiátorok stb.

 

Kérjük a családi házak tuladonosait és lakóit, hogy a nagydarabos hulladékot legkésőbb a gyűjtés napján 6.00 óráig helyezzék ki ingatlanjaik elé, hozzáférhető helyre.  A lakótelepeken lakók sziveskedjenek a nagydarabos hulladékot a kizárólag erre a célra kihelyezett nagykapacitású konténerekbe rakni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy tilos a nagydarabos hulladékot más hulladékkal, úgymint  zöldhulladék, apró építési hulladék, elektronikus hulladék és a veszélyes hulladék összekeverve az  ingatlanok elé kirakni,  illetve a nagy gyűjtőedényekbe elhelyezni.

 

Szíves együttműködésüket előre is köszönjük!

Párkányi Városi Hivatal

 

BYTOVÉ DOMY - harmonogram zberu/LAKÓTÖMBÖK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

17. – 19. október 2017

F. Rákocziho, Štefánikova – oproti zbernému ostrovčeku č. 4 (4. sz. gyűjtőszigettel szemben),

Bartókova – vedľa vchodu č. 24. (a 24. sz. bejárat mellett),

Jesenského, Petöfiho a Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad za oplotením (a Hársfa utcai és a Szövetkezeti sori óvodák melletti kerítés mögött),

Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39 (a 37. és 39. sz. bejárat mellett)

24. – 26. október 2017

Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah (a Béres-parton lévő garázsok mögött),

Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva za oplotením (a Lakáskezelő Vállalat épülete melletti kerítés mögött),

Nánanská a Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta (a volt gyűjtőudvar mellett),

Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova (a J. Kráľa és a Dubček utcák kereszteződése közelében),

Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne (a Stadion téri garázsokkal szemben)

 

RODINNÉ DOMY - harmonogram zberu/CSALÁDI HÁZAK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

24. október 2017

 

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

25. október 2017

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

26. október 2017

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

 

 

 

 

A polgármester szemszögéből: Sikeres pályázat – Kerékpárkölcsönző rendszer

20150612szabo - kruh3.pngAz elmúlt két évben sok energiát fektettünk új projektek kidolgozásába azzal a céllal, hogy támogatást nyerjünk a határon átnyúló együttműködési programból. Augusztusban kaptuk azt az örvendetes hírt, hogy az elbíráló bizottság jóváhagyta kérvényünket egy kerékpárkölcsönző rendszer kiépítésére. A pályázatot Esztergom városával közösen dolgoztuk ki és közösen is szeretnénk megvalósítani. Bizonyára sokan ismerik az Esztergomban már működő kerékpárkölcsönző rendszert. Megítélésünk szerint a legcélszerűbb ennek a rendszernek a kibővítése lenne oly módon, hogy azt mindkét város lakosai korlátlanul használhassák.  Úgy tűnik az elképzelés elnyerte a bírálók tetszését.

A projekt keretén belül 14 új kerékpár állomás kerül kiépítésre - hat Párkányban nyolc pedig Esztergomban. A rendszer 105 új kerékpárral fog bővülni melyből 45 elektromos kerékpár lesz. Telepítésre kerülnek más szükséges kiszolgáló egységek is. A támogatás összege 883 500 eurót tesz ki, mindkét várost beleértve. Az üzembe helyezés 2018 év vége előtt várható.

Az eredeti terveink merészebbek voltak, hiszen szerettünk volna támogatást nyerni egy idegenforgalmi központ kiépítésére VIZA centrum néven csakúgy, mint a Karváig illetve Helembáig terjedő kerékpárút megépítésére. Ezeket a pályázatokat sajnos visszautasították így új finanszírozást kell keresnünk.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

Projekt - UTAZZ VELÜNK INGYENES BUSSZAL AZ ISKOLÁBA!

Tisztelt szülők!

Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a párkányi alapiskolás tanulók ingyenes utaztatására irányuló próba jellegű projektet. A projekt partnerei Párkány Város és az ARRIVA Nové Zámky részvénytársaság. Az utazás Párkány Város pénzügyi támogatásával valósul meg.

A projekt célja, hogy alternatív megoldást kínáljon a gyermekek iskolai utaztatása területén, annak érdekében, hogy megkönnyítse a reggeli utazást és javítsa az Ady utcában kialakult forgalmi helyzetet.

Az ingyenes iskolába való utazást igénybe veheti a tanítási napokon 7.00 és 8.00 óra között bármelyik párkányi alapiskola tanulója, aki  állandó vagy átmeneti lakóhellyel rendelkezik városunkban és kiváltotta a Tanulói utazási igazolványt. Az autóbuszra történő felszálláskor az igazolványt fel kell mutatni a buszvezetőnek.

 

Hogyan és hol lehet kiváltani az utazási igazolványt?

1. Töltse ki a postai úton kézbesített  az utazási igazolvány kiadása iránti kérvényt.

2. A kérvényt adja le a a Párkányi Városi Hivatalban a közszolgáltatási,  környezetvédelmi és szállítási szakosztályon (Pri Colnici/Vámházköz 2 szám alatt található iroda).

3. A kérvény elbírálása megvárásra történik. Az utazási igazolvány kiadása ingyenes.

4. Az utazási igazolvány a tanév közben is kiváltható.

 

Bízunk benne, hogy ezzel a projekttel sikerül megkönnyítenünk az iskolába való utazást, növelni a gyermekek biztonságát és vátozatossá tenni számukra az utazást.

Párkányi Városi Hivatal

letöltés FINAL-HU Plagát ARRIVA.PDF FINAL-HU Plagát ARRIVA.PDF (381.8 kB)

Optikai kábelek lefektetése Párkányban

A Párkányi Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy a Slovak Telekom vállalat az internetes kapcsolat meggyorsítása érdekében 2017. augusztus 7-e és október 26-a közötti időszakban optikai kábelek lefektetését végzi az alábbi ütemterv szerint.

A magadott terminusban az egyes szakaszokon területrendezés is várható. Kérjük a közúton közlekedők, a lakás- és családiház tulajdonosok, illetve lakók, valamint az összes érintettet fél elnézését és türelmét. Kérjük, hogy a földmunkák elvégzése idején az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek és vegyék figyelembe az ideiglenes közlekedési táblákat.

 

Köszönjük megértésüket!

VH

 

AZ OPTIKAI KÁBELEK LEFEKTETÉSÉNEK ÜTEMTERVE

 

TERMÍN/TERMÍNUS                       LOKALITA- ULICE/HELYSZÍN - UTCÁK

7. 8. 2017 – 23. 8. 2017                   Komenského č. 23, Želiarsky svah po Kossúthova č. 36

7. 8. 2017 – 21. 8. 2017                   M. Zrínskeho č. 2 po M. Zrínskeho č. 22

18. 8. 2017 –  4. 9. 2017                  M. Zrínskeho č. 1 po Petőfiho č. 23

18. 8. 2017 – 31. 8. 2017                Kossúthova č. 1 po Vörösmartyho č. 8

28. 8. 2017 – 19.9. 2017                 Želiarsky svah č. 61 po Balassiho č. 20 až Vörösmartyho č. 20

1. 9. 2017 – 10. 9. 2017                   Petőfiho č. 1 po Ružová č. 13

11. 9. 2017 – 15. 9. 2017                Ružová č. 13 po Ružová č. 39

14. 9. 2017 –  4. 10. 2017               Dolná č. 43 po Dolná č. 55

17. 9. 2017 – 29. 9. 2017                Želiarsky svah č. 65 po Balassiho č. 34

27. 9. 2017 – 12. 10. 2017              Petőfiho č. 1 po Petőfiho č. 25, Krátka ulica

2. 10. 2017 – 14. 10. 2017              Dolná č. 2 po Dolna č. 12

8. 10. 2017 – 26. 10. 2017              Petőfiho č. 2 po Petőfiho č. 50

 

A polgármester szemszögéből - városi tömegközlekedés

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében csak hatósági engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltethet járatot a városi tömegközlekedés kiszolgálására. Városunk még 2012-ben egy 10 évre szóló szerződést kötött az ARRIVA Nové Zámky vállalattal, amely azóta egy autóbusszal két városi vonalon nyújt szolgáltatást. A szerződés értelmében a szolgáltatás terjedelme minden évben újra van tárgyalva. Ez szolgál alapul az aktuális költség megállapítására, ami az év végén kerül végső elszámolásra.

A 2016-os évben az ARRIVA vállalat városi járatai közel 62 800 km-t tettek meg és 100 800 utast szállítottak. A jegyekből származó bevétel 23 000 eurót tett ki. A város saját költségvetéséből 50 700 euróval támogatta a közeledést.

Az együttműködés kezdetén a járatok kiszolgálására egy több mint 10 éves autóbusz volt beiktatva. A szolgáltató vállalat az elmúlt két év során többször jelezte a jármű meghibásodását. A vártnál magasabb volt az üzemanyag fogyasztás és megemelkedek a karbantartási költségek is. A lehetőségek részletes elemzése után az ARRIVA vállalattal úgy egyeztünk meg, hogy a 2017-es év folyamán egy új, nagyobb kényelmet biztosító autóbuszt helyez üzembe. Ez az elképzelés idén augusztusban vált valósággá. Köszönöm az ARRIVA vállalatnak a jó együttműködést. Leljük örömünket az utazásban!

Szabó Eugen, polgármester

Új autóbusz közlekedik a városi járatokon

Az új autóbusz átadására 2017 július 31-én került sor a Párkányi Városi Hivatal előtti téren.

Az autóbusz a városi tömegközlekedés 1-es és 2-es számú vonalán fog közlekedni az adott járatra kiadott menetrend szerint. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy bármelyik járaton is utaznak, mindig az új busz fogja Önöket kiszolgálni. 

Az alacsonypadlós busz kényelmes utazást biztosít a babakocsival utazó anyukák, kerekesszékes, rokkant és idős utasok számára. A jármű teljesen légkondicionált és az utasok számára ingyenes wifi-vel ellátott. A megállóhelyek hangos közlése és LCD képernyőn történő megjelenítése újdonságnak számít, melyet bizonyára nagyra értékelnek majd az ide látogatók is.

Karol Petőcz, az ARRIVA Nové Zámky vállalat vezérigazgatója elmondta, a szolgáltatások minőségi javulása ösztönözheti a lakosságot a tömegközlekedés igénybevételére.    

 „Párkány Város számára ez egy pozitív irányú jelentős minőségi változás. Városunk és kistérségünk lakosait és a turistákat az újkori történelem során első ízben fogja kiszolgálni egy új alacsonypadlós busz,” közölte Szabó Eugen, Párkány polgármestere az ARRIVA vállalat sajtóközleményében. 

A menetrendek pdf formátumban letölthetők a www.sturovo.sk honlapról vagy a járat kereséshez látogassanak el a www.arriva.sk honlapra.

A városi tömegközlekedés járatain Párkány Város támogatásával utaznak.

Az ARRIVA sajtóközlemény elérhető a: https://arriva.sk/cestujucich-v-sturove-odvezie-moderny-autobus-mhd/  oldalon.

 

VH

Megújult az öböllel szemben lévő garázsokhoz vezető út

Az idei év tavaszán került sor a „Városi úthálózat fokozatos felújítása” program keretén belül az öböllel szemben lévő garázsok felé vezető út rekonstrukciójára. A felújítás során az eredeti útszakasz alsó rétegét teljesen kivájták és újjal helyettesítették. Az aszfaltburkolat 550 m2 felületen újult meg. A felújítás részét képezte a csapadékelvezetés megoldása is. Az újjáépítés folyamán ugyancsak megújult a hulladéktároló edények alatti 60 m2-es szilárd felület. A garázsok tőszomszédságában lévő zónát a garázstulajdonosok saját költségükön újíttatták fel. A várost terhelő beruházási költségek összege 74 670 EUR volt.

VH

DSCN8649 - zmenšené.jpg

2017. július 11-től előzetes használatban a Sport utcai játszótér

Tisztelt szülők, kedves gyerekek és fiatalok!

Mint ahogy azt már Önök közül többen észrevették, a múlt héten befejeztük a Sport utcai játszótéren a játszótéri elemek és a kültéri edzőgépek telepítését. Annak érdekében, hogy a játszótér a nyári vakáció kezdetén üzemképes legyen, az elemek kiválasztására és felszerelésére törekedtünk, amit sikerült is elérnünk. Az játszótéri elemek telepítése befejeződött, biztonságosak, és csak benneteket várnak.

Ezúton szeretnénk tudatni a város lakosaival és látogatóival, hogy a játszóteret 2017. július 11-ével előzetes használatba helyezzük. Ez annyit jelent, hogy még nem készültek el az összes, komfortérzetet javító felújítási munkák, viszont ezek hiánya nem akadálya a játszótér használatba vételének.   

A teljes korszerűsítéshez még fel kell újítani a kerítést, le kell aszfaltozni a járdákat és el kell végezni a füvesítést. Az első két tevékenység elvégzését a nyár végére tervezzük. A füvesítéshez viszont csak az ősz beálltával tudunk hozzálátni. Ez a legalkalmasabb időszak a fűmag vetésére annak érdekében, hogy kicsírázzon és gyökeret eresszen.

Úgy véljük, hogy a még nem teljesen befejezett játszótér is sok-sok örömmel és sportolási lehetőséggel gazdagítja látogatóit. Vigyázzunk rá, hogy még nagyon hosszú időn keresztül szolgáljon gyermekeink és mindenki örömére.

Városi Hivatal Párkány

Tűzvédelmi-megelőzési feladatok – családi házak

Tisztelt családi házak lakói és tulajdonosai!

Szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a tűzvédelemről szóló Tt. 314/2001 számú törvénye 15. és 23. paragrafusai értelmében a város köteles tűzvédelmi-megelőzési feladatok ellátására nemcsak a vállalkozóknál, hanem a családi házaknál is.  

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fent nevezett törvény értelmében a város fogja ellátni a tűzvédelmi-megelőző tevékenységet a családi házak lakóinál is.

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a Párkány Város által felhatalmazott tűzvédelmi-megelőzési biztosok fogják fokozatosan végiglátogatni a családi házakat, megismertetni a lakókat a tűzvédelmi előírásokkal, illetve a tűz keletkezésének lehetséges kockázatára  irányuló megelőző tevékenységekkel. Minden ilyen látogatás alkalmával írásos feljegyzés készül a lakó aláírásával. Ezen megelőző tevékenységet végző alkalmazottak Párkány Város polgármestere által aláírt igazolvánnyal fognak rendelkezni.

Köszönjük megértésüket és tisztelettel kérjük együttműködésüket!

 VH

Polgármester szemszögéből a városi ingatlanok felújítása témára

Mozgalmas építkezési munkák folytak a régi OPKS épületén az év elejétől. Arról az épületről van szó, mely a Fő utcán található a Búcsi Elektro üzlettel szemben. Az épület a város tulajdonát képezi és sajnos rossz műszaki állapota miatt több éve kihasználatlanul állt. A volt városvezetés az épületet fölösleges vagyonként kezelte, megpróbálta azt eladni, de ez szerencsére nem sikerült.

A lehetőségek mérlegelése után 2016-ban az épület felújítása mellett döntöttünk üzlethelységek és turizmust szolgáló helységek kialakítása céljából.  A felújítás levezetésével a városi tulajdonban lévő Enerbyt céget bíztuk meg, amely kidolgoztatta a tervdokumentációt, majd bebiztosította a felújítási munkákat. A projekt részben banki kölcsönből valósult meg. A felújított helyiségek bérbeadása már előre megtörtént, ez egyúttal a kölcsön megítélésének feltétele volt. A felújítás megtérülésének időtartama 15 évre várható.

Polgármesterként a városi ingatlanok megalapozatlan eladása ellen vagyok. Ezért tölt el nagy örömmel, hogy az említett épület a Fő utca egyik legszebb ingatlanává vált. Köszönetemet fejezem ki  a képviselő-testületnek mely az épület felújítást maradéktalanul támogatta.   

 

Szabó Eugen, polgármester

Polgármester szemszögéből a nyári turista idény témára

Teljes erővel indul a nyári turista idény. Színesen pompáznak a virágágyások, megtisztultak a közterületek a zöldövezeteken pedig rendszeres karbantartás folyik. A vállalkozók is megnyitották a nyári teraszaikat.

Igaz, hogy feszes munkatempóban, de sikerült elvégezni a termálvíz- és a villanyvezetékek földbe helyezését a Wellness építésénél, így a fürdő korlátozás nélkül üzemel. Az építkezés viszont gőzerővel folyik tovább. A tervek szerint július végéhez leszerelik az építkezéshez használat toronydarut.

Azonban elégedetlenségemet kell, hogy kifejezzem a Turisztikai Információs Iroda működésével kapcsolatban, melyet jelenleg a Dunamente TDM irányít. Többek között ez is az egyik oka volt annak, hogy kezdeményeztem a szervezetből való kilépésünket. Hat képviselő támogatta az elképzelést, de ez nem volt elég a döntéshez.

Úgy gondolom, városunk az idei nyárra jól fel van készülve. Minden párkányinak, csakúgy, mint az idelátogató vendégeknek kellemes, élményekben gazdag nyarat kívánok!

 

Szabó Eugen, polgármester

2017. június 6. – Üzembe helyeztük az új behajtásgátló oszlopokat a sétálóutcán

Kedves párkányi lakosok és látogatók!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy új, lezárható behajtásgátló oszlopok felszerelésére került sor a sétálóutca mindkét behajtási szakaszán.

Az áruszállítás gördülékenyebbé tétele érdekében az oszlopok 5.00 és 12.00 óra közötti időszakban le lesznek szerelve.

Vészhelyzet esetén az oszlopok feloldását a sürgősségi mentőszolgálat, tűzoltóság, állami rendőrség, illetve a városi rendőrség képviselői végzik.

A sétálóutcán állandó lakhellyel rendelkező lakosok saját kulcsot kaptak.  

Indokolt esetben a 12.00 és 5.00 óra közötti időszakban a városi rendőrséget kérhetik meg az oszlopok leszerelésére.

A sétálóutca üzemelésével kapcsolatos további információk a 20/2015-ös általános érvényű rendeletben a http://www.sturovo.sk/download_file_f.php?id=656943 weboldalon találhatóak.

Városi Hivatal Párkány

18839686_1694431984185220_787521047470094970_o.jpg

18891825_1694432020851883_2350298606573375082_o.jpg18892971_1694432090851876_2567240515674659876_n.jpg18921167_1694432050851880_219482258693923772_o.jpg

Nemzetközi Duna Napok Párkányban és Esztergomban

DSC_6877.jpg

2017. június 29-én minden Duna menti országban változatos események sorozatával és különböző aktivitásokkal ünneplik a világ „legnemzetközibb” folyójának évfordulóját.  Ez alól nem kivétel Esztergom és Párkány sem, a két testvér város, melyek idén az EU által finanszírozott DANUrB projekt által támogatott  Duna Napoknak adhat helyet!

 

Párkányban és Esztergomban változatos programok várják a látogatókat, mint például hagyományos halászlé főzés , koncertek, fotókiállítás, vagy a Feigler család – a 19. században a Duna mindkét partján aktívan működő építészek - négy generációjának munkáit bemutató kiállítás és sok más meglepetés. A programfüzetek június második felében lesznek elérhetőek.

 

Ünnepeljük meg együtt a Nemzetközi Duna Napot  Párkányban és Esztergomban 2017. június 29-én és 30-án!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Duna-parton!

DANUrB csapatDANUrB most.jpg

Többszörös véradóink MUDr. J. Jansky emlékérmet vettek át

 

i_2600610.gif

Az állandó párkányi lakhellyel rendelkező véradók immár hagyományosnak mondható kitüntetése zajlott 2017. június 1-én a Thermal étteremben. A Szlovák Vöröskereszt képviselői a többszörös véradóknak MUDr. J. Jansky emlékérmeket adtak át: négy arany, tizenhárom ezüst  és tíz bronz fokozatot.  

A véradók önfeláldozó tettét - vért adni és életet menteni – megköszönték: a Szlovák Vöröskereszt érsekújvári fiókjának igazgatónője Mgr. Radka Igrényiová, a Szlovák Vöröskereszt Érsekújvári Területi Egylete elnöke Mgr. Iveta Ježová, Párkány Város polgármestere Ing. Szabó Eugen, Párkány Város alpolgármestere PaedDr. Kornélia Slabáková, a Nemzeti Tanszfúziós Szolgálat érsekújvári kirendeltségének főorvosa RNDr. Daniela Mészárosová és az Általános Egészségbiztosító valamint a Dôvera és az Union egészségbiztosítók képviselői.

Arany fokozatú Jansky emlékéremmel a következő véradók lettek kitüntetve: Genovéva Síkorová, Ildikó Czuczorová, Renata Tóbiášová és Rudolf Bábics.

A Jansky emlékérem ezüst fokozatát kapták: Ing. Edita Licskóová, František Šimon, Alžbeta Dobsonyová, Marian Hajtman, Štefan Balla, Ing. Gabriel Farkaš, Adrian Štrbík, Andrea Vargová, Ladislav Vajda, Ing. Milan Oroský, Szabolcs Szeder, Dezider Ölvedi és Dávid Mészáros.

Bronz fokozatú Jansky emlékérmet vettek át: Mgr. Michaela Mišalová, Alexandra Szabóová, Martin Farkaš, Michal Ando, Miloš Husár, Peter Jung, Rozália Ďurčovičová, Mgr. art. Roland Cucor, Henrich Hengerics és Eva Csizmadia.

A Szlovák Vöröskereszt MUDr. J. Jansky emlékéremmel tünteti ki a térítésmentesen vért adományozókat a véradások számának függvényében. Arany fokozatú emlékérmet a nők esetében a 30-nál többször, férfiak esetében a 40 alkalmat meghaladók között osszák ki.    

Köszönetünket fejezzük ki minden véradónak. Kívánunk jó erőt, egészséget és nyugodt életet.

 

A képgaléria ITT tekinthető meg. 

 

Városi Hivatal Párkány

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS – „GRREN PARK ŠTÚROVO“ – Párkány Város állásfoglalása

Tisztelt párkányi és környékbeli lakosok!

Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a GREEN PARK ŠTÚROVO hulladékfeldolgozó telepítésének befektetői szándéknyilatkozatához a város polgármestere által aláírt hivatalos válaszunkat 2017. május 15-én elküldtük a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának. Válaszunkhoz csatoltuk a 65/2017-es számú határozati javaslatban jóváhagyott képviselő-testületi álláspontot, illetve azt az értesítést, mellyel a befektetési szándéknyilatkozatot közzétettük.

Városi Hivatal Párkány

 

További információ ITT található.

A polgármester szemszögéből a műanyag hulladékok és gumi alapú hulladékok feldolgozása Párkányban témára

 

Tisztelt Párkányi és Párkány környéki lakosok!

 

A Párkányi Városi Hivatal 2017. május 2-án a Hospodárske noviny szerkesztője által a hivatalnak küldött email-ből  értesült a műanyag hulladékot  és a gumi alapú hulladékot feldolgozó üzem építésének új szándéknyilatkozatáról, mely a GREEN PARK  ŠTÚROVO nevet viseli. A Szlovák Köztársaság Könyezetvédelmi Minisztériumától kapott információ alapján  ezen befektetési szándékra  le kell folytatni a környezetre  gyakorolt hatásvizsgálati eljárást.  A véleményezési folyamatot a városi hivatal 2017. május 3-án kezdte el.

Sosem titkoltam, hogy támogatom azokat a lépéseket, amelyek új ipari létesítmények telepítéséhez vezetnek városunkban. Azonban, nagyon zavar az a fokozott erőfeszítés – sajnos, néhány képviselő részéről is - hogy úgy tüntesse fel ezt a beruházást, mintha ahhoz a polgármesternek személyes érdekei fűződnének és azt mindenáron keresztül akarná vinni. Ez így nem igaz. Egyedüli célom az, hogy úgy lépjek fel, ahogy azt városunk érdekei kívánják. Ismételten kérem a lakosságot és a képviselő-testületet, hogy az említett projektet ne kapcsolják össze a nevemmel.

Meg vagyok győződve arról, hogy a jó együttműködés alapja a nyitott gondolkodás és az egymás iránti tisztelet. Ezek az értékek az önkormányzat működésének nélkülözhetetlenek elemei.  Az utóbbi időszakban,  főleg a szociális médiákon, sok illetlen megnyilvánulást tapasztaltam, amelyek sértőek és rágalmazóak voltak. Mindenkit arra kérek, hogy ne vegye figyelembe ezeket a megnyilvánulásokat. 

Továbbra is a nyílt és konstruktív, az illem határait nem túllépő párbeszéd híve vagyok. Úgy gondolom, hogy a minőségileg megfogalmazott nézetek és gondolatok, amelyek az objektív és igaz információkon alapulnak, hasznára vállnak nemcsak a városnak, hanem a közvetlen környezetének is. Szívesen állok rendelkezésükre egy személyes megbeszélés alkalmával. Kérem vegyék fel velem a kapcsolatot és egyeztessenek időpontot a 036/2851307-es telefonszámon, vagy jöjjenek be a hivatalba előzetes egyeztetés nékül, szerdánként 15.00 és 17.00 óra között.

 

Párkány, 2017. május 4.

Ing.  Szabó Eugen, polgármester

erbbbbb.PNG

A polgármester szemszögéből a Dunamente TDM témára

 

A testület április 10-i testületi ülésére ismét a képviselők elé terjesztettem beadványomat a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsmentből való kilépésre.

Az eredeti elképzelés szerint ennek a szervezetnek kellene irányítania az idegenforgalmi marketing és propagációs feladatokat. Az éves tapasztalat azonban megmutatta, hogy hatékonyabb lenne, ha Párkány a saját kezébe venné ezt a tevékenységet. Ezért javasoltam a szervezetből való kilépést.

Beadványomat csak 6 képviselő támogatta. A javaslat elfogadásához 2 szavazat hiányzott. Itt jegyzem meg, hogy a javaslat ellen 2 képviselő szavazott. Ennek értelmében a témában nem született jogerős döntés.

Párkány város a többi tíz taggal (Komárom, Izsa, Pat, Karva, Dunamocs, Muzsla, VADAS Kft., WELLNESS Kft. Pat, Pat Fürdő Kft., DREAM Kft.) együtt továbbra is a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsment tagja marad.

Párkány idegenforgalmának minőségi növelése érdekében a nehezebb utat választottuk. Az, hogy harcolni fogok a város érdekeiért ebben a felállásban is, több mint nyilvánvaló.

 

Párkány, 2017. április 18.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

erbbbbb.PNG

Burián László Emléknap

 

Párkány és Vidéke Kulturális Társulás | Párkányi Magyar-Szlovák Baráti Társaság

Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola

tisztelettel meghívja Önöket a

Burián László Emléknapra,

mely 2017. április 26-án Párkányban lesz megtartva a mellékelt program szerint:

Elültettük a fákat Adelka, Monika és Noel tiszteletére

 

A Föld napja városunkban alkalmából három, 2016-ban született gyermek tiszteletére a szülőkkel közösen fákat ültettünk.

Jó egészséget kívánunk nektek és Fatestvéreteknek!

VH

 

A képgaléria ITT tekinthető meg. 

 

 

Föld napja városunkban – ünnepély 2017. április 21-én (helyszín valtozás)

HELYSZÍN VÁLTOZÁS!

A kedvezőtlen időjárás miatt a sétáló utcára tervezett "A Föld napja városunkban" rendezvényt 10.00 órától a kultúrházban tartjuk meg.
A facsemeték kiültetése 9.30 órakor kezdődik a városi hivatal előtti parkban.


Megértésüket köszönjük!
VH

 


Gyerekekkel, fiatalokkal telik meg a sétálóutca ezen a napon, mosolygós arcok, vidám hangulat, párkányi iskolások és fiatalok ötletes alkotásainak bemutatása, előadások a hulladék szeparálásról… – talán így jellemezhetnénk az esemény előző évfolyamait.

 

Kedves párkányiak!

Párkány város az idén is bekapcsolódik a Föld Világnapja rendezvénysorozatba. Jöjjenek és ünnepeljünk közösen ezen a napon!

A városi hivatal előtti parkban 9.30 órai kezdettel elültetjük a facsemetéket, melyeket Adela Margita Čókovának, Monika Polačekovának és Noel Dávid Kóšának ajándékozunk. Szeretettel meghívjuk a nagyszülőket, rokonokat, barátokat és ismerősöket. Legyen ez a nap különleges Adelka, Monika és Noel számára!

A programok ezután a sétálóután folytatódnak. Számításaink szerint 10.15 órai kezdettel megtartjuk a képzőművészeti verseny 3. évfordulójának kiértékelését és díjazni fogjuk a legjobb munkák készítőit.

A program következő részében a párkányi Alapiskola diákjai lépnek a színpadra rövid programjukkal.

A párkányi gimnazisták, úgy, mint az előző évben, egy újabb meglepetéssel szolgálnak számunkra.

Itt lesznek az ASEKOL (elektrohuladék, használt akkumulátorok és elemek begyűjtésének szervezése és finanszírozása) és a NATUR-PACK (mindennemű hulladék begyűjtésének, hasznosításának és reciklálásának szervezése és finanszírozása) cégek képviselői.

 

Frissítőkről gondoskodva van.  

Mindenkit sok szeretettel várunk!

 

Városi Hivatal PárkányDenZeme.jpg

 

Köszönjük a polgári szervezetek képviselőinek és a lakóknak!

 

Párkány Város ezúton fejezi ki köszönetét azon kedves lakosainak, akik részt vettek a „Tavaszi faültetés” akción, melyet a Föld napja városunkban rendezvény 3. évfolyama keretén belül 2017. április 1-én tartottunk.

Nagyon szépen köszönjük az Új Évszázad Nyugdíjasai Klubjának, Matica slovenská helyi szervezetének, CSEMADOK helyi szervezetének és a Párkányi Gyermekotthonnak.

Köszönet illeti a következő lakosokat: Robert Folk, Štefan Fógel, Tibor Góra, Zuzana Horváthová, Alžbeta Jolcsíková, Peter Jolcsík, Zora Kováčová, Florián Keserű, Ladislav Majtényi, Ákos Matuška, Vojtech Nagy, Ladislav Paál, Peter Polák, Roman Šafár, Ramon Noel Šafár a Pavol Vachulík.

Köszönjük azoknak is, kik bármi módon hozzájárultak a sikeres akcióhoz.

A képgaléria ITT található.

VH

„Facsemete gyermekemnek” – sorsolás

 

Föld napja városunkban” 3. évfolyamának keretén belül útjára indítottuk a „Facsemete gyermekemnek” programot. Az alapgondolat értelmében Párkány Város a 2016-ban született gyermekekből 3 gyermeket egy nagyszerű ajándékkal, élőfával ajándékoz meg. A facsemeték a városháza előtti parkban kerülnek kiültetésre és a gyermek nevével, illetve évszámmal lesznek megjelölve.

 

Kedves szülők!

Örömmel tudatjuk Önökkel, hogy a sorsolás eredményéből adódóan élőfát ajándékozunk a következő gyermekeknek:

Adela Margita Čóková

Monika Polačeková

Noel Dávid Kóša

 

Szívből gratulálunk!

 

A facsemeték kiültetése  2017. április 21-én, pénteken 9.30 órai kezdettel lesz a városháza előtti parkban. Az esemény dokumentálásra kerül városunk krónikájában.

Nagy örömünkre szolgálna, ha támogatnák ötletünket, és a facsemetét sajátkezűleg ültetnék el gyermekük számára. A baba és a fa együtt nőjenek mint két testvér és jó egészségnek örvendjenek!

 

A jövő hét folyamán kapcsolatba lépünk Önökkel.

Köszönjük a támogatást!

VH

 

A képgaléria ITT található.

Pedagógusnap 2017

 

2017. március 31-én a pedagógusokat ünnepeltük a kultúrházban. A jelenlévőket köszöntötte városunk polgármestere, Eugen Szabó mérnök. Az oktatási, kulturális, sport és ifjúsági bizottság nevében JUDr. Andrea Vitkóová, PhD. elnökasszony méltatta a pedagógusok és nem pedagógusi alkalmazottak munkáját. 

E jeles ünnep alkalmából a pedagógusi munkakört ellátó alkalmazottak közül nyolcan díjazásban részesültek. A díjakat Eugen Szabó mérnök, városunk polgármestere és PaeDr. Kornélia Slabáková, alpolgármester asszony adták át. A díjazottak névsora:

 

Mgr. Zuzana Tureková – Speciális Alapiskola, Párkány

Agnesa Ďuricová – Gyermekotthon, Párkány

Bc. Silvia Bottyánová – Magán Összevont Iskola, Párkány  

Mária Molnárová – Ady utcai óvoda, Párkány

Mgr. Oľga Hirková – Alapiskola, Párkány

Erika Janošovičová – Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola, Párkány

Judita Kovácsová – Műszaki Szolgáltatások és Kereskedelmi Szaközépiskola, Párkány

Mgr. František Izsák – Ady Endre Alapiskola, Párkány  

 

Gratulálunk minden díjazottnak!

A program ezt követően a LA GIOIA és Ivanna Bagova koncertjével folytatódott.

VH

 

A képgaléria ITT található.

Tavaszi faültetés

 

A Párkányi Városi Hivatal közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztálya szervezésében, valamint a helyi nyugdíjasklub, gyermekotthon, Matica slovenská helyi szervezete és a CSEMADOK helyi szervezete közreműködésével

2017. április 1-én, szombaton 8.30 órai kezdéssel

Tavaszi faültetés

lesz, melynek keretén belül 44 facsemete kerül kiültetésre az alábbi zöld területeken:

 • Szent Imre tér
 • Sportpálya tér
 • Jesensky utca
 • Terasy II. lakótelep

 

Gyülekezés a Párkányi Városi Hivatal, Vámházköz 2-es szám alatti udvarán (közszolgáltatási, környezetvédelmi és közlekedési szakosztály bejárata).   

A faültetési akció keretén belül fogjuk kisorsolni annak a három kisgyereknek a nevét, akik a város jóvoltából egy-egy élőfát fognak ajándékba kapni.

Sok szeretettel várunk mindenkit.

VH

 

 

Pedagógusnap – 2017. március. 28

„Az ember csakis a nevelés által válhat emberré. Semmi más, mint amivé a nevelés teszi".

J. A. Comenius

 

Négyszázhuszonöt éve született J. A. Comenius. Születésének tiszteletére ezen a napon ünnepeljük Szlovákiában a pedagógusokat. 

A Párkányi Városi Hivatal szociális, lakásügyi, kulturális, egészségügyi és iskolaügyi szakosztálya munkatársai egy-egy szál szegfűvel fejezték ki köszönetünket és elismerésünket az iskolák tanárainak, nevelőinek és a nem pedagógusi munkát ellátó alkalmazottainak.   

Tisztelt pedagógusok és nem pedagógusi munkát ellátó alkalmazottak!

Köszönet mindannyiuknak áldozatos munkájukért, felelősségteljes és szakmai hozzáállásukért. Engedjék meg, hogy a pedagógusnap alkalmából kívánjunk Önöknek sok-sok erőt, egészséget, és lelkesedést, örömet és sok-sok sikert mind szakmában, mind pedig a magánéletben.   

 

VH

 

Párkány felszabadulásának 72. évfordulójára koszorúzással emlékeztünk

 

 

A képgaléria ITT található. 

Az 1848/1849-es magyar szabadságharc és forradalom kitörésének 169. évfordulójára emlékeztünk

 

A Csemadok Párkányi Alapszervezete szervezésében koszorúzási ünnepség és kultúrműsor keretén belül emlékeztek a párkányiak a szabadságharc hőseire. Párkány Város nevében Szabó Eugen, polgármester helyezte el a kegyelet és a tisztelet koszorúját a kopjafánál.

(VH)

 

 

Párkány Város is csatlakozott a Duna kulturális identitás megerősítésére irányuló projekthez

 

Az idegenforgalom és az oktatás révén létrejövő regionális hállózat kiépítésére irányul a DANUrB (DANube Urban Brand) nevet viselő nemzetközi projekt, melynek célja a Duna kulturális identitásának és szolidaritásának megerősítése.

A projekt fő célkitűzése az ún. „Dunai Kulturális Promenád“ létrehozása, mely összekapcsolja és egy közös márkanév alatt futó turisztikai desztinációban egységesíti a Duna mentén található összes közösséget, tematikus útvonalakat és fejlődési lehetőségeket kínál. A közös márkanév alkalmazása hozzájárulna a turisták és a vendégéjszakák számának növekedéséhez. A DANUrB céljai között szerepel továbbá a Duna menti kis- és középvárosok kihasználaltlan kulturális örökségének és más forrásoknak, mint pl. ipari örökségek, kommunista időszak örökségei, erődítmények, kereskedelmi hállózatok nyomai, élő kulturális hagyományok feltárása. 

Az együttműködés során a következő tevékenységek lesznek realizálva: kulturális és történelmi örökségek kutatása, DANUrB stratégia kidolgozása, „Dunai Kulturális Promenád“ hállózat létrehozása, kulturális és történelmi adatok elérhetősége mobil applikáción keresztül és az elért eredmének tesztelése a gyakorlatban pilot aktivitások szervezésével.  

A DANUrB projekt az Interreg Duna Transznacionális Program (2014-2020) keretében valósul meg a  2017. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakban.

A projekt koordinátora a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), második legnagyobb partnere pedig a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara. A projektbe a hét Duna menti ország (Ausztria, Szlovákia, Magyarország, Horvátország, Szerbia, Románia, Bulgária) képviseletében összesen harminckilenc intézmény kapcsolódott be.

A projekt finanszírozása európai úniós forrásokból (Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERDF és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz – IPA II.) történik.

(VH)

 

 

 

 

 

 

 

Párkány város polgármesterének sajtóközleménye - Lemondás a Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsmentben betöltött elnöki posztról és igazgatótanácsi tagságról

A Dunamente Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) 2015 novemberében jött létre hét önkormányzat és négy turizmussal foglalkozó vállalkozás képviselőinek közös megegyezése alapján a turizmus támogatásáról szóló Tt. 91/2010 törvény értelmében. A csoportosulás célja az egységes marketing tevékenység bebiztosítása és a térség népszerűsítése szem előtt tartva a turizmus további fejlődését és fenntarthatóságát, továbbá a regionális turizmus fejlesztésre szolgáló állami támogatások lehívása. Ezt jó dolognak tartottam, és ezért támogattam a szervezet létrehozását.

A tizennégy hónapos együttműködés során viszont több nézetkülönbség is megmutatkozott a tagok között, mely már-már hátráltatta a szervezet hatékony működését. A Dunamente TDM jelen szerkezetében túl nagynak és turisztikai szemmel nézve nagyon heterogénnek mondható, mely komplikálttá és nehézkessé teszi a szervezet működését.

Elemezve a kialakult helyzetet, javaslatot tettem a képviselő-testületnek Párkány kilépésére. Kértem a jóváhagyást, illetve, hogy mérlegelje a testület egy saját, kisebb régiót felölelő TDM szervezet megalakítását. A 2017. február 14-i soros ülésen a képviselő-testület elnapolta a döntést, és kérte a szervezet ügyvezető igazgatóját a szervezet tevékenységéről szóló anyag kidolgozására a következő soros (áprilisi) ülésre.

Mivel nekem több kérdésben is eltérő a nézetem, ezért úgy döntöttem, hogy lemondok a Dunamente TDM-ben betöltött elnöki posztomról és az igazgatótanácsi tagságomról. 2017. február 24-én a Dunamente TDM közgyűlése elfogadta döntésemet, és megválasztotta az új elnököt és az új igazgatótanácsi tagot.

Az áprilisi soros képviselő-testületi ülésig Párkány város a többi tíz taggal (Komárom, Izsa, Pat, Karva, Dunamocs, Muzsla, VADAS Kft., WELLNESS Kft. Pat, Pat Fürdő Kft., DREAM Kft.) együtt biztosan a szervezet tagja marad. A Dunamente TDM-mel való együttműködéstől természetesen nem határolódom el a jövőben sem.

 

Párkány, 2017. március 7.

Ing Szabó Eugen, polgármester

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS – „Műanyag hulladék újrahasznosítása Párkányban“ – tervezett tevékenység módosítása – Párkány Város válaszlevele

Tisztelt párkányiak,

ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a „Műanyag hulladék újrahasznosítása Párkányban“ (javaslattevő  Vašo Invest, s.r.o. Sereď) tervezett tevékenység módosításához a város polgármestere által aláírt elutasító válaszunkat 2017. március 6-án elküldtük a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériumának. Válaszunkhoz csatoltuk a 31/2017-es számú határozati javaslatban jóváhagyott képviselő-testületi álláspontot, illetve azt az értesítést, mellyel a befektetési szándéknyilatkozatot közzétettük.

A szlovák nyelvű dokumentum ITT található.

Párkány Város polgármesterének sajtóközleménye a Nánai út újjáépítésével kapcsolatban

 

A Nánai út, mely a város beépített szakaszán halad keresztül, jogosan a város egyik legtöbbet kritizált útja. A kritika tárgyát legtöbbször az útburkolat és a járdák állapota, az esővízelvezetők hiánya, illetve az útpadka rendezetlensége képezi. Naponta többszáz gépjármű halad keresztül ezen a szakaszon, javarészt kamionok, autóbuszok és személygépkocsik. A közlekedés részesei a biciklisek is, akiket leggyakrabban -  főleg az esős időszakban -  az úttest leromlott állapota nyugtalanít.

Nemzetgazdasági és forgalmi szempontból ez az útszakasz első osztályúként van nyilvántartva, és fenntartása a Szlovák Útkezelő Vállalat (Slovenská správa ciest) hatáskörébe tartozik.

Örömteli hír, hogy a Nánai út rekonstrukciója elmozdult a holtpontról. A Szlovák Útkezelő Vállalat legfrissebb információi szerint az építkezés az „Integrált infrastruktúra operatív program” keretből finanszírozott projektek közé lett besorolva. A Szlovák Útkezelő Vállalat készíti elő a kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési pályázatok kiírását. A város ezzel párhuzamosan indítja el a járdák megtervezését és kivitelezését, melyeket saját forrásból fog finanszírozni.

Reális az esély, hogy a párkányiak álma a közeljövőben valóra váljon.

Párkány, 2017. február 22.

Ing. Szabó Eugen, polgármester

A biológiailag lebomló hulladék (kerti zöldhulladék) gyűjtése és szállítása

 

Párkány város értesíti a lakosságot, hogy a biológiailag lebomló hulladék (kerti hulladék – levelek, fű, gaz, ágak, fakéreg stb.) gyűjtését és szállítását a családi házaktól a márciusi hónapban biztosítja. A faleveleket, fűkaszálékot, gyomokat zsákokban elhelyezve, az ágakat összevágva (maximum 1 m hosszú darabokra), elrendezve és összekötve, legkésőbb a gyűjtés napján 6 óráig kell kihelyezni a házak elé, hozzáférhető helyre. Az összegyűjtött zöldhulladék a következő időpontokban lesz elszállítva.

 

Március 27-én, hétfőn a következő utcákból:

Fő, Comenius, Űrhajós, Szent István, Tűzoltó, Duna, Szent Imre tér, Sobieski, Széchényi, Bruntáli, Baróti, Öreg Posta köz, Husz János, Bem József, Vajanský, Jesenský

 

Március 28-án, kedden a következő utcákból:

Balassi, Kossuth, Béke, Petőfi, Vörösmarty, Rövid, Piac, Major köz, Bél Mátyás, Bérespart, Svätopluk, Bocskai, Alsó, Rózsa és Zrínyi Miklós

 

Március 29–én, szerdán a következő utcákból:

Nánai út, Kaszárnya u., Akácfa, Orgona, Juharfa, Ady, Nárcisz, Kilátó, Új, J. Kráľ, Sládkovič, Dubček, Vasúti sor

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy csak biológiailag lebomló hulladékot (ágak, fű, levelek) helyezzenek ki.

Tilos kihelyezni a nagydarabos hulladékot (öreg bútorok, szőnyegek, ajtók, ablakok, radiátorok stb.), apró építési hulladékot (betondarabok, tégla, falicsempe, talajcsempe, kerámia, gipszkarton stb.), elektronikus hulladékot (televízió, hűtőszekrény stb.), mindenfajta veszélyes hulladékot (oldószerek, savak, lúgok, fotokémiai anyagok, gyomírtó szerek, izzók, festékek, nyomdafestékek, ragasztók, gyanták, ceruzaelemek, akkumulátorok, motorolajok, veszélyes hulladékok csomagolóanyagai stb.)!

 

Továbbá, tudatjuk a lakossággal, hogy a nagydarabos hulladék gyűjtése az áprilisi hónapban kerül bebiztosításra. Az elektromos hulladékot (térítésmentesen), az apró építési hulladékot (külön díj fizetése ellenében) egész évben le lehet adni a Párkányi Kommunális Szolgáltatások és Hulladékgazdálkodás, Komenský utca, 18. szám alatti telephelyén.  

Megértésüket köszönjük!

VH

 

Párkány Város Polgármesterének sajtóközleménye

 

Tanúi voltunk az elmúlt napokban, hogy a közösségi hálón és az internetes portálokon hatalmas kampány vette kezdetét a Párkányi Ipari Park területén létesülendő Hulladék Újrahasznosító Központ telepítésére irányuló szándék, és a nyilvánosság tájékoztatásának állítólagos elmulasztása ellen.

Ezúton szeretném biztosítani a tisztelt lakosságot a törvény által előírt folyamatok maradéktalan teljesítéséről és betartásáról. Megfelelő módon jelent meg az információ a hivatali táblán és a Városi Hivatal honlapján, valamint azt a Képviselőtestület három bizottsága is megtárgyalta. Tervben volt a szóban forgó ügy megtárgyalása a Városi Tanácsban is, erre azonban a képviselők hiányzása végett   nem került sor.

Az adott beruházási akcióhoz lehetősége lesz a lakosságnak ismételten véleményt nyilvánítani, mégpedig a Környezetvédelmi hatástanulmány kidolgozása után, a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma utasítása alapján meghirdetett közmeghallgatáson.   

 

Párkány, 2017. február 17

Ing. Szabó Eugen, polgármester

BÜFÉ ÜZEMELTETÉS - Városi Művelődési Központ

A Városi Művelődési Központ büfé üzemeltetése céljából bérbe adja erre kialakított 16m2 alapterületű helységét. A bérlet pontos feltételeiről 2017. január 10-én, délután 16:00 órai kezdettel tartunk tájékoztatást a Kultúrház épületében. Az ajánlatokat január 15-ig várjuk lezárt borítékban a Városi Művelődési Központ, Hasičská 25, 943 01 Štúrovo postacímre, a borítékot kérjük lássák el "BÜFÉ BÉRLÉS" felirattal.

További információ: 036/751-11-08

Tájékoztató a kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról

 

2016. január 1-én lépett hatályba a 2015. évi 79. törvény a hulladékgazdálkodásról és egyéb törvények módosításáról (a továbbiakban csak, mint „79/2015 sz. tv.”). A 79/2015 sz. tv. 81 §-nak 20 bek. szerint a községek kötelesek bevezetni a természetes személyek szokásos karbantartási munkájából eredő kisebb építési hulladék mennyiségi gyűjtését. A kisebb építési hulladék mennyiségi gyűjtésének bevezetése azt jelenti, hogy az díjfizetési kötelezettség közvetlenül a hulladék termelésével függ össze.

Tekintettel erre a jogszabályi változásra a város módosította a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendeletét, amelyben a kezelési közszolgáltatási díj mértékét az alábbiak szerint állapította meg:

-          a díj mértéke 0,07 € 1 kg ártalmas anyagoktól mentes kisebb építési hulladék után.

 

2016. július 1-től a kisebb építési hulladék termelői kötelesek az ilyen hulladékot a Kommunális szolgáltató és hulladékgazdálkodási Rt. Commenius utca 18. sz. alatti telephelyén lévő gyűjtő udvarban leadni. A kisebb építési hulladékot kizárólag csak Párkányban állandó bejelentett lakhellyel rendelkező természetes személyek jogosultak, személyazonossági igazolvány bemutatása mellett, munkanapokon (Hétfőtől – Péntekig) 7.00 és 15.30 óra között leadni. A közszolgáltatási díjat a hulladéktermelő készpénzben fizeti a gyűjtőudvarban az átvételre meghatalmazott személynek, aki az átvételről  bevételi pénztári bizonylatot állít ki.

 

FIGYELEM! 2016. július 1-től változik a vegyes települési hulladék elszállításának ütemterve.

A Városi Hivatal és a KSOH Štúrovo Rt. megállapodása alapján a Közszolgáltató             a nyári hónapokban (júliusban és augusztusban) hetente szállítja el a vegyes települési hulladékot a családi házaktól, magánvállalkozóktól és a szállás szolgáltatóktól. Szeptembertől decemberig a vegyes települési hulladék elszállítása kéthetente fog történni. A biológiailag lebomló hulladék elszállítása nem változik (továbbra is kéthetes intervallumokba biztosítja a Közszolgáltató). Kérjük a lakosságot, hogy a gyűjtőedényeket rakják ki az ingatlan elé legkéssőbb 6.00 óráig.

Testvérvárosunkban, Bruntálban jártunk

Immár több éve sikeresen együttműködünk a csehországi Bruntál várossal, ezért  örömmel fogadtuk a meghívást a város nagyszabású ünnepségére – a Bruntáli Napokra, amely megrendezésére június 17. és 19-e között került sor.

Az évek során sok ösztönző emberi és baráti kapcsolat alakult ki, amelyeknek köszönhetően városaink lakossága több közösen megrendezett kulturális, sport- és egyéb eseményen partnerként vett részt. Idén például Bruntál polgármestere a Régi Városházán személyesen üdvözölte a párkányi könyvtár fiatal olvasóit. 

Annak ellenére, hogy a város Morvaország északi részén fekszik és gyönyörű hegyekkel van körülvéve, az egész hétvégét csodás nyári idő kísérte. Ennek főleg a helyi szervezők örültek, mert így a több havi erőfeszítésük megnyerte kellő jutalmát azzal, hogy reggeltől egész a késő esti órákig nagy volt a rendezvény látogatóinak száma.

A városi napokat szombat reggel Petr Rys polgármester nyitotta meg a város gyönyörű klasszikus főterén, beszédében köszöntötte a testvérvárosokból jött vendégeket. Kornélia Slabáková Párkány alporgármestere megköszönte a szívélyes fogadtatást és átadta Bruntál polgárainak a párkányiak szívélyes üdvözleteit. Városunkat még Gabriel Szalatnyai a városi képviselő-testület tagja képviselte.

A megnyitót gazdag kulturális követte, amely keretében fellépett fúvószenekar, mazsorettek, karatézók, tornászok és a helyi gyermek szakkörök tagjai váltották egymást.

Már hagyományossá vált a Bruntáli Futás, amelyen testvérvárosi futók is részt vesznek.

Nagyon kedves hagyomány a „partnerség fáinak” locsolása is, amelyek növekedésükkel és fejlődésükkel jelképezik a közös és fejlődő együttműködésünket.

Az esti órákban igazi jó hangulatot és szórakozást teremettek a rock zenekarok. Az események sűrű körforgásában nagyon kellemes volt beszélgetni a régi barátokkal, ismerősökkel és a többi testvérváros képviselőivel. Kommunikáció, egymás megismerése és az együttműködés további fejlesztése – ez a partnerségek lényege.

Kellemes beszélgetéseket folytattunk Bruntál lakosaival is, akik nagyon szórakoztatóak és kedvesek.

 

 

Kornélia Slabáková

Gabriel Szalatnyai

 

Képgaléria ITT megtalálható.

Bringával munkába – kiértékelés

 

2016 június 16-án Szliács fürdővárosban került megrendezésre a Bringával munkába 2016-os országos verseny kiértékelése, ahol Klučka Peter, a nemzeti kerékpáros koordinátor és a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Minisztériumának képviselői vettek részt.

A verseny harmadik éve hatalmas sikert ért el, a versenybe 60 önkormányzat 5637 résztvevővel és 1731 csapattal csatlakoztak. A résztvevők összesen 132 595 alkalommal pattantak biciklire, mely során 782 621 kilométert tekertek le, ami a Föld és a Hold közötti távolság duplája, vagy bolygónk 19 alkalommal az egyenlítő mentén való körbetekerésének felel meg. A versenybe csatlakozott a Szlovák Köztársaság elnöke is, Andrej Kiska, a közlekedésügyi, építésügyi és régiófejlesztésügyi miniszter Roman Brecely, a Comenius Egyetem Jessenius Orvostudományi Kar  norvég diákjai Martinból, a Szlovák Nemzeti Bank alkalmazottjai vagy az ESET társaság is.

Az erős mezőny ellenére Párkány városa sem veszett el. A város a 4. helyen végzett két kategóriában is, egyrészt a résztvevők arányában a város összlakosságához viszonyítva (0,842%), másrészt a megtett utak átlagában egy lakosra vetítve (0,285 út). A megtett kilométerek átlaga egy lakosra 0,712 km volt, ebben a kategóriában a város a 9. helyen végzett.

A város keretein belül a legaktívabb alkalmazottakkal a Vadaš s.r.o.  büszkélkedhet, tőlük nevezett a legtöbb csapat. A legtöbb kilométert letekert legénység a Hlivaspolból regisztrált Beton bike négyese: Š. Jung, E. Kramárová, M. Jasztrabszká a F. Varga. Együtt 975,1 km tettek meg. A legtöbb kilométert Varga Ferenc tette meg, aki a Beton bike csapatában szerepelt, egymaga 558,9 kilométert tett meg két keréken. Legtöbbször a Vlnobitie csapat pattant bringára. A Vadašból regisztrált négyesnek, V. Nyitrai, V. Kuczman, P. Szabó a T. Markó,  192 út van a hátak mögött. Ugyanebben a kategóriában egyénileg Oravec Oto volt a legsikeresebb, aki 60 alkalommal döntött úgy, hogy kerékpárral megy munkába – „szerencséjére” hétvégén is dolgozik. Az eredmények kihirdetésére és a legsikeresebbek díjazására június 25-én került sor a Napforduló a Dunán rendezvényen. Párkány városa összesen 7 525,9 km-t tett meg, ezzel 1009,581 kg CO2-t takarítva meg.

Engedjék meg nekem, mint a verseny helyi koordinátora mindenkinek megköszönjem a versenyben és a környezetünk megóvásában való részvételt.

                                                                                                                                

Zoltán Tóth

VSE igazgatója

 

Képgaléria ITT tekinthető meg.

 

Lakossági figyelmeztetés

 

A Párkányi Városi Rendőrség felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az utóbbi időszakban olyan bűncselekmény kísérletét észlelte, amely során főként időskorú személyektől pénz csalnak ki a tettesek. Az elkövetők módszere az, hogy az áldozatot telefonon felhívja valaki, aki azt állítja, hogy a családtagja (pl. kereszt fia) és nagyobb pénzösszeget kér kölcsönbe. Ezt követően megadja a találkozás helyszínét, ahol az állítólagos családtag barátjának adja ki magát és azzal az indokkal, hogy a családtag nem jöhetett el, átveszi a pénzt. Országszerte egyre gyakoribbak a hasonló esetek, ezért minden esetben meg kell próbálni felvenni a személyes kapcsolatot azzal a családtaggal, akire a telefonáló hivatkozik és személyesen találkozni vele. Amennyiben hasonló csalási kísérletet észlel haladéktalanul jelezze ezt a legközelebbi Rendőrkapitányságon.     

        


Testvérvárosi látogatás Baróton

Jó időben, kellemes hangulatban telt az erdélyi testvérvárosunkban május végén megtartott hagyományos Barót Napok rendezvénysorozata, melyen városunk küldöttsége is részt vett.

Választék akadt bőven kulturális programokból, színpadi előadásokból egyaránt, a vásárosok is kirakták portékáikat, a kínálatból mindenki válogathatott kedvére. A vásári része számunkra amolyan kisebb Simon-Júda benyomását keltette. A lacikonyhák melletti ülőhelyek megteltek: enni- és innivalóból teljes volt a felhozatal, a kézmüvesek is buzgón kínálták portékáikat és természetesen nem hiányozhatott az elmaradhatatlan kürtőskalács szinte teljes kínálata sem.

A közönség nagyszabású felvonulást is láthatott, mely a városnapok hivatalos megnyitójának ünnepi keretét adta. A Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület erdővidéki csapatának huszárai vonultak az élen lóháton, őket a mazsorettek, a Csala Kürtje zenekar, a néptánctalálkozóra érkezett fiatalok követték. A központi színpad mellé érve rövid műsort is előadtak, majd következett a hivatalos megnyitó. Lázár-Kiss Barna András polgármester emelte ki a városnapok azon szerepét, hogy barátságaink, az emberek közötti kapcsolatok fonalait erősíti, s minden szerep közül a legfontosabb. „Bár kisváros vagyunk, a Barót Napok alkalmával meg tudjuk mutatni, hogy értékes együtteseink, csapataink vannak a kultúra minden területén, amelyek hagyományt őriznek és egyben minőségi műsorokkal tudják szórakoztatni a nagyérdeműt” – fogalmazott.

 

 

Ám az idei Barót Napok rendezvénysorozatát  a „Barátság tánclépésben” elnevezésü, tíz néptáncegyüttes, háromszáz táncosát felvonultató néptánctalálkozó jellemezte. Dimény Olga tanárnő, az esemény szervezője kiemelte, a néptánc összekötő kapocs a Kárpát-medencében szétszórtan élő magyarság számára. Ezt Hégliné Bertók Marianna, a párkányi Kisbojtár néptánccsoport  vezetője is így gondolja, hiszen a gyermektánccsoportok együttmüködése kapcsán, a néptánc révén épült fel a jelképes „barátság hídja” Barót és Párkány között, mely mára már testvérvárosi kapcsolattá nötte ki magát.

 

 

Végezetül, ezúton is szeretném tolmácsolni Barót város polgármestere és a barótiak szívélyes üdvözletét minden kedves párkányi polgárnak!    

 

Párkányi köszönet Dimény Olga, szervező áldozatos munkájáért.

 

 Csepregi Zoltán

Közvilágítás Párkány utcáin

Ezúton tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágításal kapcoslatosan észlelt hibákat munkanapokon 7,30-tól 16,00 óráig a 0918 873 429 telefonszámon, vagy  az info@elektrodemar.sk e-mail címen lehet bejelenteni.

 

A Párkányi közvilágítás felújítására 2014-ben került sor. A felújítást az ELEKTRO DEMAR PLUS, s.r.o. végezte. A beruházás révén megújult a város közvilágítása, 1225  darab új LED-es lámpatestet és 196 darab új villanyoszlopot helyeztek ki az utcákra. Azonkívül lecserélték, illetve megszüntettek néhány elöregedett közvilágítási áramelosztót is.

 

A közvilágítás működtetését, karbantartását és javítását a Párkányi Kommunális Szolgáltató és Hulladékgazdálkodási Rt. látja el. A közvilágítás hibátlan működése érdekében szolgáltatási szerződést kötött az ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o. céggel. 

 

 

 

 

Megtartotta 27-ik közgyűlését a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) Pozsonyban 2016. május 18. - 19-én tartotta meg  27. közgyűlését. A rendezvény a ZMOS idei legnagyobb méretű eseménye, amelyet személyes részvételükkel tisztelték meg Szlovákia legfőbb közjogi méltóságai: a parlament elnöke Andrej Danko és a kormányfő Robert Fico. A közgyűlésen részt vettek továbbá a kormány és a politikai pártok képviselői is. A párkányi régiót  Párkány Város polgármestere, valamint Kőhídgyarmat, Leléd, Szalka, Kiskeszi és Bart községek polgármesterei képviselték. Egész Szlovákiából összesen 588 küldött vett részt a kongresszuson.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok működését a kormány, a minisztériumok és végeredményben a parlament által megalkotott jogszabályok határozzák meg, elengedhetetlen, hogy a jogalkotók figyelembe vegyék az önkormányzatok igényeit illetve a tőlük származó információkat. Szabó Eugen Párkány Város polgármestere szerint épp a ZMOS az a szervezet, amelyet a kormány elfogad partnernek ezen igények előterjesztésénél.

A Szlovákiai Városok és Falvak Társulása 1990-ben alakult a városok és községek közös érdekvédelmére. 2015-ben jelentősen segített abban, hogy a városokat és falvakat megillető, a személyi jövedelemadóból származó bevételi hányad  68,5%-ról 70%-ra emelkedjen, továbbá  hogy a közbeszerzések értékhatára emelkedjen 1000 euróról 5000 euróra. Köszönhetően az ilyen lépéséknek is sikerül javítani az önkormányzatok finanszírozását.

 

Az eseményről készült képeket ITT tekinthetik meg.

 

Facebook közösségi oldal

Tisztelt lakosság!

Értesítjük Önöket hogy a Párkányi Városi Hivatal a széleskörű kommunikáció fejlesztése és a hírek terjesztése érdekében már a Facebook közösségi oldalon is elérhető.

A hivatal oficiális oldala: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal.

Bringával munkába 2016

2016. március 7-én Párkány harmadik önkormányzatként regisztrált az országosan megrendezett „Bringával munkába 2016.“ megnevezésű versenybe. A tavalyi évfolyamban 27 csapattal városunk „a lakosok számához mért legtöbb résztvevő csapat“ kategóriában elnyerte a Legsikeresebb város címét.

A jelenlegi harmadik évfolyamban az előző évekhez képest rekordot döntött a jelentkezők  száma, idén volt a legmagasabb a nevezésék száma az önkormányzatok és a csapatok részéről, valamint 5635 nevezéssel rekordot ért el a versenyzők száma is. Ilyen nagy érdeklődéssel nem számoltak a szervezők sem a SZK Közlekedésügyi, Építésügyi és Régiófejlesztési  Minisztériumban, mivel a résztvevők számára csak 4000 darab pólót gyártattak le, ezért nem kapott még minden kerékpározónk pólót a kampány üzenetével – Közlekedjünk együtt, nekem elég 1,5m. A hiányzó pólókat legkésőbb május 20-ig kellene megkapnia a versenyzőknek. Párkánynak ismét 27 csapata van, összesen 89 versenyzővel. A legnagyobb számban a városi intézmények és a Vadaš s.r.o. alkalmazottai vesznek részt. Érdekes a csapatok megnevezései is - a Beton bike, Hakapeszimaki vagy a Jedi Lovagok megnevezések versenyzőink kreativitásáról tanúskodnak.

A „Bringával munkába“ nevű verseny célja nem a kilométerek „hajszolása“, a célja az, hogy a két keréken való munkába járás rendszeressé váljon. A versenyzők becsületességén alapul.  Fő feladata a kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a környezetvédelem.

Az Esztergomban megrendezett „Kerékpáros Paradicsom“ című konferencia keretében Peter Klučka nemzeti kerékpáros koordinátor személyesen köszönte meg Párkány polgármesterének a város aktív részvételét ebben a versenyben és sok boldog kilométert kívánt a versenyzőknek.

 

Képgaléria ITT megtalálható.

 

 

Párkányban 2016.5.16.

Tóth Zoltán, a Városi Sportegyesület igazgatója

Megemlékezés a második világháború befejezésének 71. évfordulója alkalmából

A második világháború befejezésétől már 71 év telt el. A Párkányi katonai temetőben, ahol a második világháborúban elesett Vörös Hadsereg katonái nyugszanak, 2016. május 6-án tartottak ünnepélyes megemlékezést.

A résztvevők a közelmúlt egyik legnagyobb társadalmi és emberi tragédiájának befejezéséről emlékeztek, arról a szörnyű háborúról, mely kitörölhetetlen módon belevésődött az emberiség történetébe.  Az elesettek emlékére egy perces néma csenddel tisztelegtek és megkoszorúzták a második világháborúban elesett katonák emlékművét.

A megemlékezés különösen megható pillanatai közé tartozott egy nyolc éves kisfiú fellépése, aki orosz nyelven szavalt el egy verset. A kisfiú a megemlékezésre családjával egész a messzi Kalinyingrádból érkezett azért, hogy tiszteletüket róják dédnagyapja nyughelyén, aki a Vörös Hadsereg katonájaként a Párkány felszabadításáért folytatott harcokban vesztette életét.

Az Antifasiszta Harcosok Szlovákia Egyesületének regionális szervezete és Párkány Város által szervezett ünnepi megemlékezésen részt vettek többek között a Szlovákiai Orosz Nagykövetség képviselői is, valamint a hely társadalmi és kulturális szervezetek képviselői és Párkány polgárai.

 

Az eseményről készült képeket ITT tekinthetik meg.

 

 

Kerékpáros Paradicsom

 

Kerékpáros fejlesztési elképzelések az Ister–Granum Régióban

 

Április  29-én  a  Szent  Adalbert  Központban  szervezett  konferenciát  az  Ister-Granum EGTC, amelyen más térségek jó példáinak megismerése után, az Esztergom és Párkány régióját érintő kerékpáros fejlesztési elképzelések kerültek bemutatásra.

Bánhidy László – Esztergom Város alpolgármestere – köszöntője után Berencsi Miklós, a Közlekedési Koordinációs Központ főmérnöke tartott rövid előadást a kerékpározás összközlekedésben betöltött szerepéről.

Peter Klučka, nemzeti kerékpáros koordinátor mutatta be Szlovákia kerékpáros elképzeléseit. Klučka úr  személyes elkötelezettségét mutatja, hogy minden  meghívásra kerékpárral érkezik. Pénteken Pozsonyból vonattal érkezett Párkányba, ahonnan kerékpárjával a hídon átgurulva jött a konferencia helyszínére.

Berencsi Miklós magyarországi fejlesztési feladatokat ismertető előadása után egymáshoz is kapcsolódó, megvalósult beruházásokat ismerhettek meg a résztvevők. Bara Zoltán a Pons Danubbii EGTC igazgatója a szervezetük segítségével megvalósult fejlesztéseket mutatta be a hallgatóságnak.  Az  EGTC  területén  csaknem  60  kilométernyi  kerékpárút  épült  az  elmúlt időszakban. Kerékpárút köti össze Komáromot – Gútát, Karvát – Komáromot. Némethy Lóránt  - Tata képviseletében - a Tatabánya – Vértesszőlős - Tata közt, az Általér mentén futó kerékpárút építésének folyamatát, nehézségeit ismertette.

Nagy Péter – az Ister - Granum igazgatója – a Kerékpáros paradicsom című elképzelést mutatta be. Megépítésre kerülne a Karva – Párkány, Helemba – Szob, és az Esztergom – Esztergom- kertváros   közti   szakaszok.   A   régió   területén   kitáblázásra,   kijelölésre   kerülnének   azon nyomvonalak, amelyek a településközti kerékpáros eléréseket segítenék. Informatikai fejlesztést is terveznek, a térség hálózat kiépítése kapcsán. A Happy Bike készítette Esztergom város kerékpáros hálózati tervének a koncepcióját, amelyről Lorschy András beszélt a hallgatóságnak.

SacraVelo szlovák–magyar kerékpáros zarándokút hálózat kialakítása 2009-re nyúlik vissza. Komárom  –  Esztergom  megye  főépítésze,  Pengő  Julianna  mutatta  be  azt  a  projekttervet, amelynek  elsődleges célja a szakrális helyek, látnivalók  összekötése kerékpározható  utakkal, kiemelt figyelmet szentelve az öt Mária-kegyhely kerékpáros útvonalon történő megközelítésének a megteremtésével.

A nap utolsó előadója Ribiánszky Gergely, a Pilisi Parkerdő munkatársa, a napokban átadott erdei kerékpárút hálózatot mutatta be a résztvevőknek. Kilenc „Parkolj és Bringázz” (P+B) pont, 28 ajánlott túraútvonal, 600 km „tekerési lehetőség” került kialakításra. A fejlesztés eredményeként létrejött a  pilisbike.hu oldal is, amelyen minden információ az érdeklődők rendelkezésére áll.

                                                                                                                    www.istergranum.eu

Képgaléria ITT megtalálható.

 

 

letöltés Kerékpáros paradicsom.pdf Kerékpáros paradicsom.pdf (247.8 kB)

„Városi buszjegyek gyűjtése“ c. verseny díjátadása

Párkány város polgármestere, Szabó Eugen 2015. szeptember 30-án a Városi Hivatal épületében átadta a szerencsés nyertesnek, Hegedűs Máriának az Európai Mobilitási Hét keretén belül szervezett „Városi buszjegyek gyűjtése“ c. verseny díját, aki egy a városi tömegközlekedésre érvényes egyéves bérlettel lett gazgadabb.

Az átadásról készült képeket ITT tekintheti meg.

Európai Mobilitási Hét

Európai Mobilitási Hét 2015 Párkányban

 

„Válassz. Válts. Variálj.“ – így hangzott az Európai Mobilitási Hét idei jelmondata.

      Ez az akció minden év szeptember 16. és 22. között valósul meg, hogy népszerűsítse a környezettudatos gondolkodást és az egészséges életmódot. Az Európai Mobilitási Hét idei jelmondata arra ösztönzi a közlekedőket, hogy a gépkocsi helyett a kerékpározást, a gyaloglást és a közösségi közlekedést válasszák, akár kombinálva is. Szlovákiában ezt a programot a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség koordinálta. Párkány az idén első alkalommal kapcsolódott bele ebbe a projektbe további 28 szlovákiai várossal együtt.

      Az Európai Mobilitási Hét Párkányban szeptember 16-án rajtolt egy biciklis körúttal, városunk polgármesterével, Szabó Eugennel az élen és további 16 résztvevővel.

      A BURDA – PÁRKÁNY Kerékpár Klub városunk polgármesterének a védnökségével egy kerékpártúrát szervezett szeptember 19-én, 10, 30 és 50 km-es útvonalon. A kerékpártúra célja a biciklizés népszerűsítése, valamint a fiatalok egészséges életmóddal való megismertetése volt, melyen 53 ember vett részt. A hét kimagasló eseménye a szeptember 22-i „Hagyjuk otthon az autót“ elnevezésű akció volt, ahol a város 14.00 óráig elkülönítette az Ady utcát a gyalogosok és a kerékpárosok részére, így az óvodás gyerekek rajzolhattak az útra és a járdára. Egyéb akciók a sétálóutcán zajlottak, úgymint mobil közlekedési játszótér, vagy az ARRIVA sátor.

      A program keretén belül a város versenyt hirdetett „A városi buszjegyek gyűjtése“ címmel. A szerencsés nyertes a párkányi Hegedűs Mária lett, aki 1 évre szóló szabadjegyet kapott a várostól a helyi buszjáratokra.

      Az egész heti program támogatói voltak: A Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma, a Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség, a Iuven ifjúsági szervezet, a Burda-Párkány kerékpár klub, a Magyar Közösség Pártja, az Arriva Nové Zámky a.s. és Párkány városa.

      Az esemény további szponzorai: Cibulya Árpád, aki ásványvizet adományozott a gyerekek részére; Mihálko Karol, aki a bicikli túra résztvevői számára tombolát ajánolott fel, 1.SENIOR CITY, a.s., aki gyümölcsöt ajándékozott a részvevőknek, továbbá Mária Tölgyesiovoá – KING TOURS, aki hűtőmágneseket ajándékozott. Stemi s.r.o. társaság 20 drb rollert ajándékozott a városnak, melyek aztán az óvodák között lettek szétosztva.

 

Képek a rendezvényről ITT.

 

Párkány város GSZVP Stratégiai részének nyilvános megvitatása

Párkány város GSZVP Stratégiai részének nyilvános megvitatása

 

      2015. szeptember 10-én, csütörtökön a Városi Művelődési Központban nyilvános meghallgatást tartottak Párkány város Gazdasági és Szociális Városfejlesztési Programjának Stratégiai részéről, amely a 2015-2022-es időszakra szól. Ez egy középtávú fejlesztési dokumentum, mely a területrendezési tervvel együtt alapvető és kulcsfontosságú dokumentumnak számít az önkormányzat irányítása számára. A fejlesztési terv szándéknyilatkozatát 2015. április 28-án fogadta el a Városi Képviselőtestület a 94/2015-ös határozattal. A program elsősorban a város lakosai, vállalkozói, érdekcsoportjai és további szervezetei konkrét igényeinek és helyzetének ismeretén alapul. Megfogalmazza továbbá a város jövőképét az annak megvalósításához szükséges tevékenységekkel és projektekkel együtt. Ami a szerkezeti felépítését illeti elemzési, stratégiai, program, megvalósítási és pénzügyi részből áll. 

      A lakossági fórum programjában fontos szerepett kapott a kérdőívek kiértékelése is, melyek a Párkány és Vidéke havilappal együtt jutottak el a lakosokhoz. Ami a konkrét eredményeket illeti, a válaszadók igyekeztek javaslatokat és ötleteket megfogalmazni az új városvezetés számára és nagy mértékben válaszoltak a nyitott kérdésekre. A lakosok leginkább a város fekvésével és a történelmi és természeti adottságaiból adódó lehetőségekkel a legelégedettebbek. Annak ellenére, hogy a Sétáló utca nem kevés kritikát kapott a felmérés során, mégis ez tetszik a lakosoknak a legjobban. A tematikus területeket tekintve a válaszadók a hulladékgazdálkodással, a közterületek, járdák ill. utak állapotával elégedettek a legkevésbé. A lakosok legnagyobb problémái közé a munkanélküliség és a munkalehetőségek hiánya tartozik. A második legnagyobb csoportot a pihenés és a kikapcsolódás lehetőségeinek bebiztosítására való igény alkotja, amelyet leginkább rekreációs parkok, játszóterek, kulturális események és sportolási feltételek megtertemtésével lehetne megvalósítani. Az életminőséget a lakosok kielégítőnek értékelték.

      A GSZVP Stratégiai része tartalmazza még Párkány vízióját 2022-re, amely a következőképpen hangzik: „Párkány egy jó szomszéd város a maga kulturális-történelmi térségében, egy dinamikusan fejlődő hely, amely kellő munkalehetőségi és egyéb feltételeket biztosít a magas életszínvonal eléréséhez, kiemelkedő helyet foglal el az idegenforgalomban és nem utolsósorban vonzó város a fiatalok számára.”

     A találkozó következő fontos programpontja a GSZVP 2015-2022-es időszak céljairól szóló eszmecsere volt. Az alapvető kitűzések tartalmazzák a regionális gazdaság fejlesztését új munkahelyek létrehozásával (a város ipari lehetőségei kihasználásának növelése és a kisvállalkozások támogatása ill. fejlesztése), a magas életszínvonal elérésének elősegítése a lakosok számára (az óvodai, iskolai és iskolán kívüli oktatás fejlesztése, a szociális szolgáltatások és a lakosok egészségügyi ellátásának fejlesztése) és nem utolsó sorban a modern, előretekintő és teljes értékű felhasználási lehetőségek bebiztosítását mind a lakosok mind a város látogatói számára (a kulturális élet fejlesztése, a város helyzetének erősítése az idegenforgalomban, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a lakosok biztonságának növelése stb.).

      A lakossági fórum ezen részei után a nyilvánosság is teret kapott kérdések és hozzászólások formájában. A lakosok hozzászólásait a későbbiekben is el lehet juttatni a Városi Hivatal címére postai úton, személyesen vagy akár e-mailen a sekretariat@sturovo.sk címre az alábbi címkézéssel: „Hozzászólás a Párkányi GSZVP 2015-2022 Stratégiai részéhez” 2015. szeptember 23-ig.

 

Bővebb információ a GSZVP-ról itt található.

Az eseményről készült képeket itt tekinthetik meg.

Felelősséggel tartozunk a környezetünkért

2015. szeptember 3-án és 4-én sor került a Párkányi Városi Hivatal által szervezett brigádra, mely célja a Duna part megtisztítása volt. Az akció során nagy mennyiségű szemét gyűlt össze az öböl irányától a Poliklinikáig.

Az eseményről készült képeket itt tekinthetik meg:  http://www.sturovo.sk/ocistenie-pobrezia-dunaja.phtml?id3=105674.

Ingatlanadó a hagyatéki eljárás után – amit az adófizetőnek (örökösnek) tudnia kell

A  Párkányi Városi Hivatal közleménye

Ingatlanadó a hagyatéki eljárás után – amit az adófizetőnek (örökösnek) tudnia kell

 

Tisztelt lakosok!

     2015. január 1-től a Tt.582/2004. számú, a helyi adókról, valamint a települési hulladék és építési törmelék helyi illetékéről szóló törvény 18.§-nak 2. bekezdése értelmében az ingatlannak az év folyamán öröklés útján történő megszerzése után az adókötelesség annak a hónapnak az első napján keletkezik, amely azt a napot követi, mikor az örökös a jogerős örökösödési bizonylat vagy hagyatéki végzés alapján az ingatlan tulajdonosa lett.

     Ingatlanadó-, vagy részleges ingatlanadó-bevallást köteles benyújtani az adóalany (örökös) legkésőbb 30 napon belül az adófizetési kötelezettsége létrejötte után. Az örökös köteles adóbevallást benyújtani abban az esetben is, ha a megörökölt ingatlant rögtön el is adta.

     Ha az adóalany nem teljesíti időben az adóbevallási kötelezettségét, az adókezelő bírságot vethet ki (5€-3000€). Ha nem teljesíti időben adóbevallási kötelezettségét az adókezelő felhívására sem, az adókezelő további bírságot vethet ki (10€-6000€).

     Az adókezelő  határozattal veti ki az örökösnek (vagy ha a társtulajdonosok megegyeznek, akkor a közös képviselőjüknek, aki az adóbevallást benyújotta) az ingatlanadó arányos részét attól a hónaptól kezdve, amelyikben az adófizetési kötelezettség létrejött, egészen az adott adózási időszak végéig abban az esetben, ha az adókezelő nem vetette ki az adót az öröklött ingatlan örökhagyójának az adott adózási időszakra a január 1-ei állapotot figyelembe véve.

     A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha az örökhagyó pl. 2015. február 2-án elhunyt és a hagyatéki végzés 2015. július 2-án lett jogerős, akkor az örökösnek, aki a párkányi kataszterben örökölt ingatlant (lakás, családi ház, földek...) augusztus 1-től adófizetési kötelezettsége keletkezik.  Az örökös  ebben az esetben köteles ingatlanadó-bevallást benyújtani legkésőbb 2015. augusztus 31-ig (30 napon belül). Az adókezelő ebben az esetben a benyújtott ingatlanadó-bevallás alapján határozattal veti ki az örökösnek (esetleg a közös képviselőjüknek) az ingatlanadó arányos részét 2015. augusztus 1-től 2015. december 31-ig, tehát 5 hónapra.

     Az ingatlanadó-bevalláshoz a nyomtatványokat a Párkányi Városi Hivatal pénzügyi osztályán, az ingatlanadóügyi részlegén, a földszinti 3-as számú irodában lehet átvenni. Az ingatlanadó-bevalláshoz csatolni kell a jogerős örökösödési bizonylat vagy a hagyatéki végzés fénymásolatát.

 

 

                                                                      - Pénzügyi, tervezési és gazdaságirányítási osztály-

-Ingatlankezelői részleg a természetes személyek részére-

Közlemény

Kedves párkányi lakosok,

      Az elmúlt napokban a sajtóban és egyéb portálokon megjelent félreértések és féligazságok miatt szeretnék ezúton Önökhöz szólni. A Párkány és Vidéke havilap cenzúrázásával kapcsolatos kritikákat illetően elsősorban szükséges leszögeznem azt, hogy a lap legfőbb célja a polgárok objektív tájékoztatása a városban történtekről. A bérem mozgó részének emeléséről szóló híradásban ez sajnos nem ily módon történt meg, hiszen az olvasó számára ez a rész félreértelmezhető volt. A képviselő testület határozata is alátámasztja azt, hogy a cikk e bekezdésének módosítására irányuló javaslatom megalapozott volt. Soha nem volt szándékomban cenzúrát alkalmazni és soha nem is fogok ehhez az eszközhöz folyamodni!

      Ami a Párkány és Vidéke új főszerkesztőjének megválasztását illeti, fontosnak tartom elmondani, hogy azért került rá sor, mert a posztot eddig betöltő személy munkaszerződése meghatározott idejű jellege miatt lejárt. Mindemellett a közös munka során egyértelművé vált, hogy a volt főszerkesztő úr nem kíván sem ebben a szerepben sem más minősítésben tovább részt venni a lap szerkesztésében. Így szükségszerűvé vált egy gyors és megvalósítható átmeneti megoldás kigondolása. A lappal kapcsolatos folyamatos problémák megvitatása, többek között az önkormányzati üléseken is, arra engedtek következtetni, hogy ez a döntés elengedhetetlen az újság színvonalának emelése és az objektivitás megőrzése érdekében. Eddig a pillanatig egyetlen hivatalos képviselői ill. más önkormányzati ellenjavaslat sem érkezett hozzám ebben ez ügyben, ezért nagyon sajnálatosnak tartom  a médián keresztül történő kommunikáció alkalmazását.

     Engedjék meg, hogy az új főszerkesztő asszony szerződtetésével kapcsolatban kiemeljek néhány fontos dolgot: az együttműködés szintén meghatározott idejű, tehát a 2015-ös év végéig érvényes és 30%-os munkaviszonyról van szó; a pozícióra a jogszabály szerint nem kell pályázatot kiírni; az új főszerkesztő asszonnyal vannak korábbi tapasztalataink, hiszen már több alkalmommal is dolgozott a szerkesztőséggel együtt, és nem utolsó sorban ez a döntés teljes mértékben a Városi Művelődési Központ igazgatójának hatáskörébe tartozik. A személyes találkozónk alkalmával meggyőződhettem arról, hogy mind a múltbeli együttműkődésből adódó tapasztalatok mind az újsággal kapcsolatos ötletei ill. javaslatai a feljebb említett célok eléréséhez elengedhetetlenek.

Hiszem, hogy Párkány lakosai egyetértenek velem abban, hogy a lap megjelenésének folyamatossága érdekében szükséges volt e döntés meghozása!

 

                              Maradok tisztelettel,

 

                                                                                                        Szabó Eugen

                                                                                                        Párkány polgármestere

Ellenőrizze számláját!


Naptár


Csütörtök blog

webygroup

Slovenská verzia
English version

30826385

2018.03.25 van
Főoldal